'Dit is een realistisch plan'

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht, Windroos Bouwgroep en Tablis Wonen zijn samen tot een nieuw plan voor het Burgemeester Winklerplein gekomen. Het is een flinke afslanking van het Masterplan uit 2011. Dat verdween in 2014 in de prullenbak, omdat de massaliteit niet meer paste bij de actualiteit. ,,Dit nieuwe plan past wel bij deze tijd en ook bij de schaal van Sliedrecht", zei wethouder Hans Tanis vandaag (donderdag) bij de ondertekening van de intentieovereenkomst.

Vooral het aantal nieuw te bouwen woningen is teruggeschroefd. Het Masterplan ging uit van 210 nieuwe woningen. Nu zijn dat er 87. Rond het plein worden 51 woningen gesloopt wat een extra aanbod van 36 betekent (dat was 137 in het oude plan). Hoe hoog het grootste complex wordt, de in het verleden veelbesproken 'Westerlengte', is nog niet duidelijk, maar zeker is dat het lang geen toren van 14 lagen wordt. ,,Er komen 45 woningen op 2000 vierkante meter commerciële ruimte. Hoe hoog het gebouw precies wordt hangt af de grootte van de appartementen. Die keuze moet nog gemaakt worden", legde Erik den Breejen van de Windroos uit.

Het aantal vierkante meters commercie is teruggebracht van 5809 vierkante meter naar 4360. Er wordt 1415 vierkante meter gesloopt, dus er komt bijna 3000 vierkante meter bij. Die hoeven niet allemaal door nieuwe ondernemers gevuld te worden; een deel van de huidige ondernemers zou belangstelling hebben voor uitbreiding. De eerste ondernemer die zijn handtekening al heeft gezet voor een nieuwe locatie is slagerij Van Tilburg. Hij kiest voor een plek in het nieuwe blokje Zuiderbreedte aan de Rembrandtlaan dat als eerste gerealiseerd gaat worden. De verkoop van de vier stadswoningen boven de winkels is al gestart. In december gaat de eerste paal de grond in.

In december 2016 volgt het complex de Zuidwester, waar 14 nieuwe appartementen komen op een laag winkels (4 bouwlagen). Daarna volgt de oostzijde van het plein, waar naast Albert Heijn in de noordoosthoek een gezondscentrum komt en 28 zorg gerelateerde woningen (3 tot 5 bouwlagen). De bouw hiervan start in maart 2017, oplevering juni 2018. De Westerlengte is de laatste fase die opgeleverd moet worden in 2018.

Het is nog niet helder wat er met de kiosken gaat gebeuren. Gesprekken daarover met de ondernemers lopen nog. Het plein zelf behoudt na herinrichting de functie van parkeer- en evenemententerrein. De Rembrandtlaan wordt ter hoogte van het plein een 30-kilometerzone.

BUDGETAIR NEUTRAAL

Door de afslanking, met name van het woningenaanbod, ziet ook het financiële plaatje er anders uit. Het Masterplan moest van de gemeenteraad budgetair neutraal gerealiseerd worden. Hans Tanis is bereid dit principe los te laten. Maar of er straks onderaan de streep een financiële injectie nodig is, en zo ja hoe groot die is, kan hij nog niet zeggen. ,,Lang niet alles is al in beton gegoten en daarom kunnen we nog niet de definitieve som maken. Natuurlijk is het zo dat minder woningen de projectontwikkelaar minder opleveren, maar tegelijkertijd heeft de Windroos ook minder kosten. Denk aan de ingebouwde parkeergarage van twee lagen in de Westerlengte. Die is niet meer nodig." In het najaar buigt de gemeenteraad zich over het nieuwe plan en zal er meer bekend zijn over de financiën.

REALISTISCH

Paul van Bakel van de winkeliersvereniging zegt enthousiast te zijn over het nieuwe plan. ,,Ik ben positiever dan ooit. Dit is haalbaar, dit is realistisch. De ondernemers kijken er naar uit hiermee van start te gaan. Ze kunnen eindelijk weer plannen maken. Kijk naar Van Tilburg die zijn handtekening al heeft gezet. Dat geeft aan hoe wij er in staan."

INLOOPAVOND

Op maandag 6 juli is er een inloopavond in het gemeentekantoor aan de Industrieweg. Er wordt een presentatie gegeven en is er ruimte om vragen te stellen.