• Joost Schelling

    Richard van Hoek

Dominee neemt in mei afscheid

SLIEDRECHT Het afscheid van ds. Joost Schelling van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat) zal plaatsvinden tijdens een bijzondere dienst op zondag 14 mei om half drie. Een week later, op zondag 21 mei, zal hij bevestigd worden als predikant van de Gereformeerde Kerk Woerden (Zegveld). Tot aan de zomer zal Schelling zijn column voor Het Kompas Sliedrecht schrijven.