• Archief BDUmedia

Draagvlak voor begraven

SLIEDRECHT In maart en april gaat in de vorm van twee bewonersbijeenkomsten een maatschappelijke discussie plaatsvinden over de uitbreidingsmogelijkheden op en van de algemene begraafplaats aan de Stationsweg en de realisatie van een nieuwe begraafplaats elders in de gemeente. ,,Hier moet een totaalplaatje uit komen", sprak wethouder Aldrik Dijkstra dinsdagavond tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering. Hij zat op één lijn met de gemeenteraad dat deze precaire beslissingen het komende halfjaar samen met de inwoners moeten worden genomen. 

door Erik de Bruin

Tijd kopen: die uitdrukking werd door meerdere politici gebruikt. Dijkstra schetste dat in het gunstigste geval binnen drie tot vijf jaar een nieuwe begraafplaats is verwezenlijkt. ,,Maar het zou ook zomaar acht-negen jaar kunnen duren. Je ontkomt er wellicht niet aan de watergang te dempen om zo ruimte te creëren voor nieuwe graven. Liever niet - we zien het ook als een laatste mogelijkheid - maar als het niet anders kan."

Dat dit al als beslispunt is opgenomen in het raadsvoorstel (om onderzoeken te gaan verrichten) gaat PRO Sliedrecht te ver. ,,Betrek dit bij de maatschappelijke discussie", gaf Peter de Borst aan. Dat gaat ook gebeuren. De samenleving is over een paar maanden aan zet. De gemeente heeft wel voorwerk gedaan. Zo ook de CDA-fractie. Joop de Vries somde een aantal mogelijke maatregelen op, zoals het vergroten van de begraafplaats in oostelijke of noordelijke richting en bovengronds begraven, wat ook door anderen was aangehaald.

BETAALBAAR BLIJVEN De Vries haalde alvast aan dat het grafrecht wat het CDA betreft niet duurder wordt. ,,Bij veel gemeenten met meer dan één gemeentelijke begraafplaats zijn de kosten gestegen. Wij vinden dat het voor iedereen betaalbaar moet blijven." Hij gooide vervolgens het balletje op om het mogelijk inkorten van de grafrechttermijn ook mee te nemen in de maatschappelijke discussie. ,,We pleiten daar niet voor, het is een mogelijkheid", zei hij later in de richting van Gerrit Venis (PRO Sliedrecht), die opmerkte dat de relatief hoge Sliedrechtse termijn (in vergelijking met andere gemeenten) van twintig jaar voor een algemeen graf en dertig jaar voor een particuliere laatste rustplaats voortkomt uit een confessionele wens uit het verleden waar de niet-confessionele meerderheid in de raad mee instemde. Anton van Rees (PvdA) vroeg of er is geïnformeerd bij buurgemeenten of er interesse is een gezamenlijke begraafplaats bij de gemeentegrens. ,,Hardinxveld-Giessendam en Molenwaard hebben soortgelijke problemen", antwoordde Dijkstra. ,,We hebben geen overleg gehad."