Drechtsteden steeds duurzamer

SLIEDRECHT Een duurzame omgeving waarin het goed leven, wonen en werken is. Daaraan is in de afgelopen jaren flink gewerkt in de Drechtsteden. Wat is er gedaan in de periode 2012-2014? En wat gaat er de komende jaren nog gebeuren? Dat staat in de eerste Duurzaamheidsmonitor van de Drechtsteden.

,,Er is al veel gebeurd, maar er zijn nog meer successen te boeken. De duurzame ontwikkeling van de Drechtsteden verdient ook in de toekomst permanente aandacht", vindt Henk Mirck, portefeuillehouder Duurzaamheid van het Drechtstedenbestuur. De Duurzaamheidsmonitor kijkt vooruit en terug, onder meer naar de hierna volgende onderwerpen.

De Drechtsteden liggen aan de drukst bevaren binnenvaartroute in Nederland en zijn omsloten door de A15 en A16. Om het drukke verkeer over de weg zo min mogelijk het milieu en de leefbaarheid te laten belasten, willen we het verkeer beter laten doorstromen en zoveel mogelijk "schoon" vervoer. Daarvoor zijn relatief goedkope en makkelijk uit te voeren maatregelen voorgesteld die de doorstroming op de A15 bevorderen. Bijvoorbeeld het gebruik van een spitsstrook en het verbeteren van in- en uitvoegstroken.

Verder is geïnvesteerd in een subsidieregeling voor laadpalen voor elektrische auto's bij bedrijven. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in meer dan 100 oplaadpalen. De subsidieregeling loopt tot 1 december 2015. Met geld van de provincie en van de Drechtsteden worden zes waterbussen uitgevoerd met schone en zuinige motoren.

Om het wonen in de Drechtsteden aantrekkelijk te houden is er geïnvesteerd in verschillende initiatieven en oplossingen voor energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Bijna 900 eigenaren van een huis uit 1976 of ouder hebben zich opgegeven voor een energiescan. Zij kregen energie besparende tips en aantrekkelijke offertes voor bijvoorbeeld zonnepanelen, vloer- en spouwmuurisolatie.In regioverband Zuid-Holland Zuid wordt gewerkt aan een digitaal Energieloket waar inwoners informatie kunnen vinden over energie besparen.

In het bedrijvennetwerk MVO Drechtsteden delen bedrijven die duurzaam (willen) ondernemen, kennis en ervaringen. Door bedrijven samen te brengen worden nieuwe initiatieven en samenwerkingen tot stand gebracht. Een voorbeeld is de Milieubarometer, een hulpmiddel dat bedrijven helpt bij het verminderen van de milieubelasting. De ambitie is om meer bedrijven te laten aansluiten bij het netwerk.