• Overdag geldt een beregeningsverbod in Rivierenland.

    Ab Donker

Droogtemaatregelen per gebied

SLIEDRECHT Waterschap Rivierenland doet er in deze droge periode alles aan om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden. Op verschillende plekken hebben ze aanvullende bemaling geplaatst. In het hele gebied maaien ze de watergangen extra en verhogen we waar mogelijk waterpeilen. De komende dagen wordt neerslag verwacht. Het waterschap houdt constant de waterpeilen in de gaten en schakelen waar nodig aanvullende bemaling uit om wateroverlast te voorkomen. Ook krijgen ze verschillende meldingen van blauwalg. Let daarom op het water bij het drenken van vee. Als je gaat zwemmen is het verstandig eerst zwemwater.nl te raadplegen. Hieronder een indruk van wat het waterschap per regio doet om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden.
 

Betuwe De Betuwe krijgt water via de Linge. Bij Doornenburg pompt Waterschap Rivierenland normaal gesproken water uit het Pannerdensch Kanaal in de Linge. Om dit bij de dalende rivierstand te kunnen blijven doen, hebben we de positie van gemaal 'de Pannerling' aangepast. Het gemaal is verder in de rivier gelegd. Door de lage waterstand kan de Pannerling minder water in de Linge pompen dan normaal. Daarom is besloten om vervangende bemaling bij de Pannerling te plaatsen. Zo zorgen we ervoor dat er net zo veel water de Linge ingepompt kan worden als gewoonlijk. Omdat er nu regen verwacht wordt pompt de vervangende bemaling deze dagen iets minder water in de Linge.

Langs de Nederrijn laten ze normaal gesproken water in bij het Kuijkgemaal bij Randwijk. Rijkswaterstaat houdt het waterniveau in de Nederrijn hoog genoeg, zodat Waterschap Rivierenland nog water kan inpompen. Deze pomp staat op dit moment uit in verband met de verwachte neerslag.

Bij de waterinlaat Bonte Morgen bij Ingen zijn twee pompen geplaatst. Vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal hebben we de afgelopen droge weken met mobiele pompen water ingelaten bij Ravenswaaij. Tot komende maandag is dit niet meer nodig. Daarom zijn de pompen tijdelijk weer weggehaald.

 

VIJFHEERENLANDEN Ook de Vijfheerenlanden zijn onderdeel van het stroomgebied van de Linge. Hier nemen ze maatregelen om water zo lang mogelijk vast te houden. Gedurende de droge weken zijn de peilen in de polders verhoogd tot aan, en zelfs soms wat boven, de marge. Omdat er nu regen verwacht wordt hebben we de peilen nu tijdelijk weer teruggezet naar normaal niveau.

Bij het Kolff-gemaal in Hardinxveld hebben ze een schuif met pompen geplaatst, zodat we water uit de Merwede naar de Linge en het Merwedekanaal kunnen pompen. Ook deze pompen draaien op dit moment, gezien de verwachte regen, niet.

Het waterschap heeft aan de Provincie Zuid-Holland gevraagd om op het Merwedekanaal spaarzaam te schutten bij de sluizen in Vianen en Gorinchem. Dat bespaart per keer veel water uit de Linge en het Merwedekanaal. Daardoor kunnen de wachttijden voor de scheepvaart oplopen.

 

ALBLASSERWAARD In de Alblasserwaard inspecteren we regelmatig preventief enkele kades op scheuren door droogte. Bij de molens van Kinderdijk hebben we tijdens de droge periode extra water ingelaten vanaf de Lek. Omdat er regen verwacht wordt, is het nu belangrijk om het waterpeil weer terug op normaal niveau te brengen. Zo is er ruimte voor extra waterberging en voorkomen we wateroverlast. Daarvoor pompen de gemalen het water op dit moment naar de Lek.

Vanwege de lage rivierstand was het heel beperkt mogelijk om in de Gantel bij Papendrecht rivierwater in te laten. Dankzij een aanvullende bemalingspomp is het waterpeil weer op het juiste niveau.

Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag pompen we een bepaalde hoeveelheid water vanuit de lage boezem van de overwaard in de polder Nieuw Goudriaan. Zo houden we het water op peil. Ook bij Meerkerk Zuid pompen ze afhankelijk van de hoeveelheid neerslag water vanuit het lage deel naar het hoge deel van de polder.

 

LAND VAN ALTENA Het Land van Altena krijgt water uit de Maas en de Afgedamde Maas. Dat gebeurt bij Genderen, Peerenboom, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Ook hier zakt het water op hoge gronden weg.

TIELERWAARD Door de vele beregening komt het water in de Tielerwaard op droge dagen niet tot aan de hogere gronden in de buurt van de Waaldijk. Op regenachtige dagen herstelt de waterstand zich.

Het waterschap heeft tijdens de droge periode twee extra pompen ingezet in de Oud Culemborgsche Vaart, ter hoogte van Poldermolen Waardenburg en Haarstraat Tuil. Bij FruitMasters aan Het Oosteneind in Geldermalsen staat een extra pomp paraat om meer water aan te voeren richting Tuil / Waardenburg. Deze pompen draaien in verband met de verwachtte regen op dit moment niet.

Bij de Peersteeg in Hellouw stond de afgelopen periode aanvullende bemaling om het gebied Hellouw / Haaften op peil te houden. Deze bemaling is nu niet meer nodig. Wanneer weer aanvullende bemaling nodig is, staat een mobiele pomp paraat.