Ds Tanghé, een man met een missie, vertrekt

SLIEDRECHT Na acht jaar als voorganger in de Hervormde Gemeente Sliedrecht te hebben gewerkt maakt de 61-jarige dominee J.F. Tanghé voor de zevende keer opnieuw een stap. Hij vertrekt, nadat hij werd beroepen, naar de Hervormde Wijkgemeente Groote Kerk van de Protestante Gemeente Maassluis waar hij op 21 juni in dienst zal treden. Een bevlogen, verbindend mensenmens vertrekt in de wetenschap dat hij de weg van God volgt, zoals hij zelf zegt.

Jan Wieman

,,Het afscheid kost me moeite. Het is een heel avontuur maar ik vertrek omdat ik vind dat de kleinere kerkelijke gemeenschap daar me harder nodig heeft dan de grote hier," vertelt Tanghé. ,,Zij hebben me beroepen omdat zij een predikant wilden die op een eigentijdse manier de verbinding kan maken tussen het evangelie en het leven van alle dag."

Hij twijfelde wel of hij het beroep aan moest nemen, maar gelooft dat God hem daarin geleid heeft. ,,Ik ga vol vertrouwen, Hij gaat met mij mee, het is altijd goed gegaan, nu zal dat ook het geval zijn", klinkt het.

Enthousiast vertelt hij over zijn nieuwe werkplek. ,,De kerk staat in het hart van Maassluis. Het was een van de eerste kerken gebouwd voor de Protestante eredienst in Nederland, gebouwd tussen 1629 en 1639 in de vorm van een Grieks Kruis. Het is een super-monument en er staat een orgel met een prachtig geluid. De Kerkenraad vindt dat de kerk weer in het hart van de samenleving moet komen te staan. Dat betekent dat er nieuw leven in geblazen moet worden en ik kan daar daar een handje bij helpen, volgens hen. En ik hoop het daar toch een beetje rustiger te krijgen", zegt hij, waarop direct een ,,maar... het bloed kruipt waar het niet gaan kan", volgt.

BEVLOGEN MENS Deze dominee is nu eenmaal een bevlogen mens, betrokken bij zijn geloof, de kerkgemeenschap en mensen. Niet alleen in de kerkgemeenschap ook in de Sliedrechtse samenleving heeft hij een dienende rol willen spelen. ,,Ik vind dat je als dominee ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Je staat midden in de samenleving; ook daar heb je een taak," zegt hij.

Bijvoorbeeld, samen met de werkgroep Derde Merwedehaven - "zij verdienen de credits, wij hebben ze alleen een duwtje in de rug gegeven" - streed hij tegen 'de belt aan de overkant', zoals hij het noemt. Daarmee doelend op de asbeststortplaats die dankzij de acties vijf jaar eerder werd afgedekt dan gepland was. Die strijd had een breed draagvlak in Sliedrecht en had een verbindend karakter.

COHESIE Tanghé is ook een dominee die streeft naar die verbinding. Het versterkende effect van de cohesie tussen mensen en alle bevolkingsgroepen gaat hem aan het hart en hij roept op tot respect voor elkaars (geloofs)overtuiging. Van polarisatie en onderdrukking moet hij niets hebben; de hokjesgeest verafschuwt hij. Daarbij verwijzend naar de laatste dodenherdenking. ,,Nog nooit heb ik daar zoveel mensen gezien, zoveel jongeren ook. De aanwezigheid was een dwarsdoorsnede van de samenleving. Dat beeld zie ik graag."

Er zijn veel hoogtepunten in het persoonlijke en functionele Sliedrechtse bestaan te noemen door hem. De geboorte en doop van hun kleinkinderen en zoveel anderen, de bevestiging van vele lidmaten en de huwelijken van hun kinderen en andere leden van de kerkgemeenschap. Hun veertigjarig huwelijk. Het grote aantal kinderen en jongeren dat de kerk bezoekt. De vele Sliedrechtse vrijwilligers, ook jongeren, binnen de kerkgemeenschap en daarbuiten is volgens hem uniek voor Nederland. ,,Ze denken hier wel dat dit normaal is maar in veel andere plaatsen is dit helemaal niet zo gewoon. Daar is bijvoorbeeld de jongste vrijwilliger 50 jaar. Dit moeten we koesteren."

De verhuisdozen liggen opgestapeld in de hal van hun huis. Eerst nog even een paar weken op vakantie en dan afscheid nemen en verhuizen naar een kleinere woning. Deze bibliofiel zal zelfs een deel van zijn boeken moeten gaan opruimen wat hem niet licht valt.

Een man met een missie vertrekt en neemt de geschiedenis met zich mee van veel gelovigen en niet-gelovigen met wie hij soms zeer diepgaand sprak. Hij gaat gemist worden en hij zal hen missen. De dominee kijkt met dankbaarheid terug op zijn Sliedrechtse periode.

Foto: Ds.Tanghé, een man met boeken- én mensenwijsheid