• Archief BDU

DuPont doet weer stof opwaaien

SLIEDRECHT Vandaag (maandag) startte in Sliedrecht het steekproef-bloedonderzoek naar PFOA. Het RIVM en de GGD Zuid-Holland Zuid gaan in opdracht van de provincie Zuid-Holland na of de hoeveelheid perfluoroctaanzuur (deze hulpstof gebruikte DuPont bij de productie van teflon) in het bloed van omwonenden van het chemische concern overeenkomt met wat het onderzoeksinstituut verwacht op basis van haar berekeningen.

De berekende bloedwaarden liggen weliswaar onder de gezondheidskundige grenswaarden, maar onderzoekers en overheden waren het er al snel over eens dat dit gevalideerd moet worden. Zeshonderd willekeurig gekozen inwoners van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het bloedonderzoek, dat plaatsvindt onder mensen die lange tijd dicht bij de fabriek hebben gewoond en ter controle ook bij personen die daar nog niet zo lang of juist ver van af wonen. Naast ASVZ De Merwebolder wordt er deze en volgende week ook bloed afgenomen op twee locaties in Dordrecht. De uitkomsten worden verwerkt in een rapport en/of publicatie, die medio april 2017 verschijnt.

VOLKSKRANT De ongerustheid onder de bevolking over (on)verantwoord handelen van de chemiereus zal afgelopen week wellicht weer wat zijn toegenomen. In navolging van Follow The Money, een website van onderzoeksjournalisten, het actualiteitenprogramma Een Vandaag en het Algemeen Dagblad is ook de Volkskrant gaan spitten waarbij, zo was vrijdag te lezen, naar boven is gekomen dat werknemers van de lycrafabriek van DuPont in het Limburgse Kerkrade decennialang niet waren beschermd tegen het giftige dimethylacetamide (DMAc), dat net als PFOA op een Europese lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen staat. Eind juli voerde de Volkskrant al in een nieuwsartikel enkele toxicologen op die het gebruik van GenX (de opvolger van PFOA) aan de kaak stelden. Voor Het Kompas was dat aanleiding om de provincie, als bevoegd gezag verantwoordelijk voor vergunningverlening en handhaving, aan haar jasje te trekken. In dat verhaal werd ook ingezoomd op PFOA en kwam naar voren dat na de zomer de resultaten worden verwacht van het TNO-archiefonderzoek dat bij zowel de provincie als het bedrijf zelf wordt uitgevoerd om meer gegevens te verkrijgen over de emissies voor 1998.

ONDERZOEKEN Op initiatief van de PvdA-fractie in Zuid-Holland stond voor woensdag 14 september een interpellatiedebat gepland, maar de sociaaldemocraten hebben dat verzoek ingetrokken. Het recente verleden leert echter dat DuPont zo weer stof kan doen opwaaien en op de agenda verschijnt. Zo schrijft de Volkskrant (eerder deed het AD dat ook al) dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar Duponts lycra- en teflonfabrieken. Minister Lodewijk Asscher maakte begin juni bekend dat hij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) een diepgaand onderzoek laat uitvoeren naar de gehanteerde werkprocessen en de daarbij behorende risicobeheersingsmaatregelen. Uiterlijk in november wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen.