• BDU

DuPont-PFOA: Geen andere koers, wel een korter durende steekproef

SLIEDRECHT De PvdA-fractie in Zuid-Holland wil dat een Statencommissie in het leven wordt geroepen die de vergunningverlening aan DuPont-Chemours van a tot z onder de loep neemt. ,,Nu moet het, als de gemeente Sliedrecht om een overzicht vraagt van vergunde stoffen, uit alle hoeken en gaten komen en duurt het ontzettend lang voordat de gevraagde informatie beschikbaar is. De gemeente wacht hier al maanden op. Dat vind ik onthutsend", aldus sociaaldemocraat Willem Minderhout. Omdat de meeste andere fracties zo'n enquête een te zwaar middel vinden, werd de door hem ingediende motie verworpen. Hoewel er voor een andere motie ook geen meerderheid was, was er ook voor de PvdA reden tot blijdschap. De steekproef, die duidelijk moet maken of de door het RIVM berekende PFOA-concentraties kloppen (als dat zo is, valt het qua gezondheidsrisico's mee), duurt niet twee jaar, zoals het onderzoeksinstituut nog zei toen zij op 12 april in Sliedrecht te gast was, maar 'slechts' negen maanden.

door Erik de Bruin

,,We hebben gevraagd of het sneller kan. De staatssecretaris (Sharon Dijksma, red.) wil ook versnelling en verbreding en heeft daarop aangedrongen bij het onderzoeksteam. Negen maanden vinden wij behapbaar", aldus gedeputeerde Rik Janssen afgelopen woensdag tijdens het door de PvdA geïnitieerde interpellatiedebat. Met verbreding doelt hij op het feit dat het RIVM ook gaat kijken naar de mogelijkheid of mensen die zich ongerust maken en in het risicogebied wonen of hebben gewoond zich vrijwillig kunnen aanmelden voor de steekproef wat, zo benadrukte Janssen nog maar eens, geen gezondheidsonderzoek is. ,,De steekproef is enkel bedoeld om te valideren." De exacte opzet is uiterlijk half mei bekend. ,,We gaan niet neuzelen welke overheid de rekening betaalt (daar komen we onderling wel uit), het belangrijkste is dat de steekproef snel van start gaat. Of dat net voor of net na de zomer is, maakt niet uit. Dat brengt de geplande einddatum (over negen maanden, red.) niet in gevaar."

'Geen aanleiding'

Op donderdag 7 april, een dag na het vorige provinciale debat over deze recht tegenover Sliedrecht gelegen chemische fabriek en de vroegere uitstoot van PFOA, opende het Algemeen Dagblad met een verontrustend artikel over een Dordts echtpaar dat ruim dertig jaar onder de rook van DuPont woont. Een bloedtest in het Result Laboratorium in het Albert Schweitzer (de krant deed daar verslag van) wees uit dat beide echtelieden, maar vooral de vrouw een veel hogere PFOA-waarde in hun bloed hebben dan op basis van de RIVM-berekeningen werd verwacht. Ondanks de alarmbellen die daarna afgingen (de AD-journalisten deden enkele dagen later hun verhaal in RTL Late Night) gooit het RIVM het roer niet om. ,,Het artikel gaf geen aanleiding tot een koerswijziging", legde de gedeputeerde uit. Hoewel hij het lastig zei te vinden om op een individueel geval in te gaan, zei Janssen hier wel over dat de man een ex-werknemer is van DuPont en dat de hoge concentratie bij zijn vrouw kan zijn veroorzaakt door huidcontact.

Inspectieverslagen

De mogelijkheid tot een bloedtest is er al, namelijk: in het al genoemde Result Lab in Dordrecht. De PvdA vindt dat bewoners die daar gebruik van maken ('zij nemen het zekere voor het onzekere') de ongeveer tachtig euro per persoon die ze hiervoor betalen, teruggestort moeten krijgen. Gedeputeerde Staten wil daar echter niet aan meewerken. ,,Het betalen van bloedproeven is niet aan de orde", sprak Janssen. ,,We zijn als provincie opdrachtgever voor de steekproef. Daar steken we onze nek voor uit." Een meerderheid van Provinciale Staten denkt daar hetzelfde over. De motie werd verworpen. Zo ook de 'zwaardere' motie over een Statenenquête naar de vergunningverlening, die alleen werd gesteund door GroenLinks, de PVV en 50Plus. De andere partijen konden, kort samengevat, leven met de uitleg van de gedeputeerde. Janssen vertelde dat er hard aan wordt gewerkt om de inspectieverslagen openbaar te maken. Op de vraag van Minderhout of de kwaliteit van de toezichthoudende functie van de provincie wel voldoende is gewaarborgd binnen de huidige omgevingsdienst ('Pieter van Vollenhoven sprak daar recent zijn twijfels over uit'), antwoordde hij dat dat er na het Odfjell-rapport grote verbeteringen in werking zijn gezet. ,,Als er voor handhaving meer (geld, red.) nodig is omdat er anders kwalitatieve problemen opdoemen, kom ik bij u terug. Dat heb ik al regelmatig gedaan." Dit woord werd ook regelmatig gebezigd door collega-gedeputeerde Floor Vermeulen, die aangaf dat chemische bedrijven verplicht zijn 'regelmatig' nieuwe informatie te verstrekken en dat er vanaf 2007 in Europees verband 'regelmatig' evaluaties zijn waarbij nieuwe stoffen tegen het licht worden gehouden. ,,Dat is belangrijk want de kennis van nu is niet de kennis van de toekomst." Berend Potjer van GroenLinks haakte daarop in. ,,De kennis die wij nu hebben over de gevaren van PFOA is de kennis die DuPont vroeger al had, maar niet heeft gedeeld. In hoeverre kan het bedrijf worden aangerekend dat zij die kennis heeft achtergehouden?" Hij kreeg geen duidelijk antwoord van de gedeputeerde, die enkel zei dat het met de systematiek van nu niet zo snel zal gebeuren.