• 2016-03-23 21:13:33 DORDRECHT - Exterieur van chemieconcern DuPont in Dordrecht. Mensen die in de buurt hebben gewoond van de chemiefabriek DuPont/Chemours, zijn jarenlang via de lucht blootgesteld aan de stof perfluoroctaanzuur (PFOA). Die waarden waren hoger dan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is toegestaan. ANP ROBERT VOS

    Robert Vos

DuPont: 'We hebben het vertrouwen beschaamd en willen dat terugwinnen'

SLIEDRECHT Burgemeester Bram van Hemmen en wethouder Hanny Visser hebben afgelopen woensdag, zo bracht de gemeente diezelfde dag naar buiten, een hartig woordje gesproken met de directies van DuPont en Chemours. Beide bedrijven zijn volgens de gemeente door het stof gegaan.

door Erik de Bruin

In de brief die het gemeentebestuur vrijdag van DuPont kreeg en waar ook om was verzocht, om de gemaakte afspraken te bevestigen, blijkt dat ook. Plantmanager Nic Van den Bergh schrijft dat het concern het vertrouwen van de gemeente en haar bewoners heeft beschaamd. ,,Dat betreuren wij. We willen er hard aan werken om het vertrouwen terug te winnen, maar beseffen dat dit tijd zal kosten." Hij doelt op het recente incident met formaldehyde. Van den Bergh zegt de kritiek ter harte te nemen dat de communicatie pro-actiever moet zijn. ,,We spreken af dat we u als bestuurders (de brief was gericht aan het Sliedrechtse college, red.) in een vroeg stadium zullen inlichten over incidenten en onverwachte storingen waarbij de productie om veiligheidsredenen voor de omgeving wordt stilgelegd. Pas wanneer de situatie weer veilig is, zal de productie terug worden opgestart. Dit is overigens een standaardprocedure die we bij deze nogmaals bevestigen."

Burenraad

DuPont schrijft ook de communicatie naar omwonenden te zullen verbeteren. Op korte termijn wordt, zo is te lezen in de brief, een website gelanceerd met informatie over DuPont Dordrecht die relevant is voor omwonenden. ,,Daarnaast zullen wij met Chemours werken aan het actiever betrekken van omwonenden via een burenraad. Naast deze acties op de korte termijn stellen we een gedetailleerd extern communicatieplan op voor de lange termijn." Daarover wordt de gemeente Sliedrecht zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd. Aldus DuPont, die tot slot meldt dat het, waar mogelijk, altijd het streven is geweest van het bedrijf om bepaalde stoffen te vervangen door minder schadelijke stoffen. In het verleden heeft DuPont, zo stelt Van den Bergh, al veel tijd en energie gestoken in het verminderen van uitstoot en het milieuvriendelijker maken van productieprocessen. ,,Dat zullen we blijven doen. Helaas zal het echter niet mogelijk zijn het gebruik van formaldehyde te stoppen. Dit is een noodzakelijke grondstof voor de productie van één van onze kunststoffen."

'Maatschappelijke verantwoordelijkheid'

Het college kreeg ook een brief van Chemours, die in juli 2015 de teflonproductie overnam van DuPont en in alle berichtgeving over PFOA en GenX (dat werd en wordt gebruikt bij de fabricage van teflon; hier begon een jaar geleden alle commotie mee) de woordvoerende partij is. ,,We hebben onszelf verplicht om te allen tijde juist te handelen, door het milieu, de gezondheid en veiligheid van onze klanten, collega's en de plaatselijke gemeenschappen waarin wij opereren, te beschermen", schrijft Erik Meijer, de directeur van Chemours Nederland. Hij zegt toe dat Chemours het initiatief zal nemen om emissiegrenzen in de vergunning te beoordelen en daar waar mogelijk een verzoek in te dienen om deze te verscherpen. ,,Op deze manier nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid", aldus Meijer, die tot slot schrijft dat hij de uitspraak waardeert van wethouder Visser dat er met het gesprek van jongstleden woensdag een basis gelegd is voor de toekomst. ,,Ik zeg toe dat Chemours er alles aan zal doen om in die geest samen te werken met het gemeentebestuur van Sliedrecht."

Label:

DuPont