• Echtpaar Kara met wethouder Ben van der Plas

    Gemeente Sliedrecht

Echtpaar Kara 50 jaar getrouwd

SLIEDRECHT Afgelopen dinsdag 7 mei, zijn de heer en mevrouw Kara 50 jaar getrouwd. Op maandag 6 mei heeft wethouder Ben van der Plas het echtpaar bezocht en namens de gemeente een bloemstuk aangeboden. In juli 1966 is de heer Kara vanuit Turkije naar Nederland gekomen. Nadat zij waren getrouwd is ook mevrouw Kara gevolgd. Van juli 1971 tot mei 2004 heeft de heer Kara gewerkt bij sluitingenfabriek Van Beest. Mevrouw Kara heeft jarenlang gewerkt in de koekjesfabriek van Merba. Samen hebben ze negen kinderen gekregen, waarvan acht dochters en één zoon. Omdat de ouders veel aan het werk waren heeft de oudste zus veel zorgtaken binnen het gezin op zich genomen. Zij wordt door haar zussen en broer dan ook gezien als een tweede moeder. De kinderen van het echtpaar hebben bijna allemaal gestudeerd. Zij hebben hun jeugd als heel fijn ervaren. De ouders stimuleerden de ontwikkeling van hun kinderen en deden er alles aan om dit te bewerkstelligen. Twee van de kinderen zijn advocaat, twee hebben economie gestudeerd, één is journalist, één bouwkundig ingenieur, één P&O manager en één socioloog. De kinderen geven aan erg trots op hun ouders te zijn. Andersom zijn de ouders – uiteraard - heel trots op hun kinderen.