Eindelijk verkeerslichten op kruispunt A15-Ouverture

SLIEDRECHT 'Let op: verkeerslichten op de afslag Sliedrecht-West.' Dat twitterde Hans Bregman zaterdagavond. Hij is al een aantal jaren als gemeentelijk projectleider betrokken bij de verwezenlijking van het al in september 2013 genomen raadsbesluit om het kruispunt A15-Ouverture veiliger te maken met behulp van zes extra rijstroken en dertien stoplichten. Een akkoord met Rijkswaterstaat, die voor eenderde meebetaalt (het totaalbedrag is circa negen ton), liet lang op zich wachten. De inspraak- en aanbestedingsprocedure verliep wel naar wens, waardoor de werkzaamheden zoals gepland half december van start konden gaan.

Verkeerswethouder Theo den Braanker gaf destijds aan dat 15 april een harde deadline is. Die wordt gehaald. De technische oplevering is eind deze week. Afgelopen weekend (de afslag en de oprit waren zoals aangekondigd voor de tweede keer 24 uur afgesloten) zijn de verkeerslichten geplaatst en geïnstalleerd. Aanvankelijk wilde de gemeente op deze plek een rotonde realiseren. In een later stadium werd echter de conclusie getrokken dat dit een betere oplossing is. ,,Naast de argumenten overzichtelijkheid en veiligheid speelt ook in grote mate mee dat de verkeersstromen worden beïnvloed", vertelde Hans Bregman. ,,Bij een rotonde is er meer terugslag op de snelweg." Hij sprak over een dynamisch regulatiesysteem. ,,Dat voortdurend het verkeersaanbod meet waardoor je verdere stagnatie kan voorkomen. Is er sprake van filevorming op de A15 of dreigt een file te ontstaan dan blijven de stoplichten bij de afslag automatisch langer op groen staan. Wie de snelweg op wil, zal langer moeten wachten. Het systeem doseert ook de instroom. Een grote hoeveelheid invoegend verkeer is één van de file-oorzaken."