• Erik de Bruin

'Er zit zóveel potentie in deze mensen'

SLIEDRECHT Tekenen, verven, spelletjes … in het twee jaar geleden gerealiseerde zorghuis van Désirée en Theo Leeuwestein aan de Rivierdijk 747 (het vroegere pand van bouwvereniging De Waert) vindt al in lichte mate dagbesteding plaats. Het hart voor de doelgroep delen ze met Anja Kroon-Slijkoord en Tineke van Rosmalen, die net Creative Coaching zijn gestart en het restant van de droom van de gepassioneerde zorgondernemers ten uitvoer gaan brengen.

door Erik de Bruin

Dat doen ze aan de Maaslaan, waar tot een jaar geleden de Bleyburghschool was gevestigd. In wat nu een Creatief Centrum is plus het onderkomen van Budokai Wor gebruiken Anja en Tineke een ruimte waar ze creatieve lessen gaan geven. Hoe die er precies uit gaan zien, wordt in overleg bepaald. ,,Het is afhankelijk van de vraag", legt Anja uit. ,,Net dat kleine beetje extra, daar gaat het ons om." ,,We gaan mode- en woonaccessoires maken", vertelt Tineke. ,,Voor het grootste deel werk je met stoffen, maar houtbewerking kan bijvoorbeeld ook." Ze geeft elke dinsdagavond workshops in het zorghuis. ,,Van het concept en de liefdevolle begeleiding ben ik onder de indruk geraakt. Het lijkt wel een pleeggezin." Désirée gelooft heilig in kleinschaligheid: ,,Er zit zóveel potentie in deze mensen. Hun grootste beperking is dat ze snel onzeker zijn en vaak niet voor zichzelf op kunnen komen. Jij en ik vinden het ook vervelend om iets te doen wat je niet leuk vindt en waar je niet goed in bent. Daar kun je in elk geval iets van zeggen. Als je een verstandelijke handicap hebt is dat niet altijd even gemakkelijk."

'ONTPLOOIEN' Ze verleidde Theo, die bij v.v. Sliedrecht aan de basis stond van het G-team en eveneens een band opbouwde met de doelgroep, om, na jaren voor Gemiva te hebben gewerkt, haar droom te verwezenlijken. ,,We voelen ons de koning te rijk. De verantwoordelijkheid is groot en het is ook keihard werken, maar wat je ervoor terugkrijgt is niet in geld uit te drukken." Eén aspect kwam nog niet uit de verf. ,,Voor onze bewoners hebben we wel dagbesteding geregeld (ze werken alle tien), maar wat zou het mooi zijn als het breder is", aldus Theo. ,,Onze wens viel samen met die van Anja en Tineke." Ook qua ervaring kunnen ze elkaar de hand schudden. Anja begeleidde zeer moeilijk lerende kinderen in het speciaal onderwijs (op de al genoemde Bleyburghschool) en doet dat nog steeds in het regulier onderwijs, waar ze leerlingen ondersteunt met autisme en het Down-syndroom. Tineke, die aan de modevakschool studeerde en haar carrière begon als coupeuse, verzorgt de creatieve begeleiding in een woonvorm van autistische jongvolwassenen. ,,Mensen met een achterstand, die een steentje in hun schoen hebben, daar heb ik een zwak voor. What you see is what you get." Anja: ,,Hun talent is vaak niet zichtbaar. Dat willen wij laten ontplooien."

Ze hopen na de zomervakantie (in september) met een groep van circa tien personen van start te gaan. De creatieve dagbesteding is vijf dagen per week. Iedereen met een persoonsgebonden budget dat is gerelateerd aan de wmo of wlz kan meedoen. Aanmelden via info@zorghuisalblasserwaard. Er zijn ook ideeën om op deze locatie met fotografie, schilderen en tuinieren aan de slag te gaan, maar die zijn nog niet concreet.

Fotobijschrift:

Het zorgechtpaar Désirée en Theo Leeuwestein (links) en de creatieve coaches Anja Kroon-Slijkoord en Tineke van Rosmalen hebben elkaar gevonden.