• Sliedrechts Museum
  • Sliedrechts Museum

Expositie over Watersnood in het Sliedrechts Museum

SLIEDRECHT Het is in 2018 vijfenzestig jaar geleden dat in de nacht van 31 januari op 1 februari Zeeland, Noord Brabant en Zuid-Holland werden overvallen door een stormvloed die op vele plaatsen voor dijdoorbraken zorgde. Ook Sliedrecht werd getroffen. In het oosten en westen van Sliedrecht brak de dijk door. Op sommige plaatsen bereikte het water een hoogte van 1.35 meter.

In het Sliedrechts Museum is boeiend overzicht te zien van al die plaatsen in Sliedrecht die werden getroffen. Door middel van veel foto's, krantenknipsels, tijdschriften, films en verhalen zijn de herinneringen aan deze ramp nog eens te ervaren. Inwoners van Sliedrecht en Wijngaarden, die de ramp hebben meegemaakt  zijn geïnterviewd. En mede dankzij een oproep in onder andere deze krant is er veel 'nieuw' materiaal bovengekomen. Uit enkele familiealbums van een tweetal inwoners van Sliedrecht en het archief van de Historische vereniging zijn een aantal foto's te zien. Ook de link naar het heden ontbreekt niet. Er is een film over de huidige bedreigingen van het klimaat die beschikbaar werd gesteld door het Watersnood Museum uit Zeeland. Maar ook zal in de Kerkbuurt, op de opening voor het publiek op zaterdagmiddag 27 januari, de boerenwagen te zien zijn, waarmee mensen en goederen uit Wijngaarden op het Sliedrechtse droge werden gebracht. De wagen was toen nieuw maar nu nog af en toe op de boerderij aldaar in gebruik. Destijds met paarden, nu voor deze gelegenheid met een tractor uit die tijd. Voor de kinderen is er een bouwplaat van de huizen aan het Februariplantsoen die na de watersnood door Zweden zijn geschonken en een film van de watersnood in Zeeland vanuit kinderoogpunt bezien met authentieke opnames. Ook de scholen kunnen aan de hand van een lesbrief zich nog eens buigen over de steiging van het waterpeil. Daartoe kunnen buiten de openingstijden om afspraken worden gemaakt voor een bezoek. Voor meer info brtgort@gmail.com of tijdens de openingstijden van ons museum op woensdag en zaterdagmiddag.