Expositie over Wijk A in Sliedrechts Museum

SLIEDRECHT In het Sliedrechts Museum is vanaf zaterdag 16 januari een tentoonstelling te zien met een 260 foto's over de vroegere Wijk A in Sliedrecht. Wijk A begon met de huisnummering op de grens met Hardinxveld-Giessendam en liep door tot aan de Boslaan. In de jaren 60 van de vorige eeuw werden de wijken in Sliedrecht voorzien van een nieuwe naam. Sindsdien draagt het gebied de naam Rivierdijk.

Iconen in Wijk A van vroeger zijn de Sliedrechtse gasfabriek, het waterleidingbedrijf, waarvan de watertoren uit 1886 nog bestaat. De Dijksynagoge stond vroeger op een andere plaats, verder naar het oosten. Tijdens de dijkversterking is de synagoge verplaatst naar de huidige plek.

Er was ook veel bedrijvigheid zoals de scheepswerven van Schlieker, Van Bennekom, Baars en Boer. Machinefabriek Vos en Vink. Het aannemersbedrijf Van der Vlies, later Kraaijeveld, bekend onder de naam 'De Bandwurf'. Evenals in de rest van Sliedrecht bestonden in Wijk A veel winkelbedrijven zoals slagers, bakkers, groentenboeren, melkboeren en kruideniers.

De tentoonstelling is ingericht door de werkgroep foto's van de Historische Vereniging Sliedrecht, HVS, en is te zien tot en met 16 april. Gedurende de tentoonstellingsperiode wordt elke zaterdagmiddag om 15:00 uur een verhaal verteld in het Sliedrechts dialect.

Over Wijk A is ook een fotoboek samengesteld en dat is vanaf 16 januari te koop voor 15 euro in het Sliedrechts Museum, bij boekhandel De Waard in de Kerkbuurt en bij Wout van Rees thuis (Rivierdijk 502). In het Onderhuys van van de HVS is het boek eveneens verkrijgbaar op maandagmiddag en woensdagmiddag.

Het Sliedrechts Museum is geopend elke woensdag en zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur, de toegang kost twee euro.

Vrijdag 15 januari, 15:00 uur, wordt voor genodigden de tentoonstelling geopend door de heer Jan den Besten, bekend van de kaashandel. Zijn vader is in Wijk A begonnen met de verkoop van kaas. Dit deel van Wijk A heette 'De Kaoi'. Aansluitend aan de officiële opening wordt voor de leden van de Historische Vereniging een nieuwjaarsreceptie gehouden in het Sliedrechts Museum.