• Archief BDUmedia

Faunabeheer eist recht op afschieten van schadelijke roeken

DEN HAAG De Raad van State moet alsnog goedkeuring geven voor het afschieten van roeken die schade veroorzaken aan gewassen in de Alblasserwaard en de Tielerwaard. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland, een uitvoeringsdienst van de provincie, eiste dit dinsdag tijdens een hoger beroep bij de Raad in Den Haag.

De Haagse rechtbank vernietigde de ontheffing voor het doden van de sterk op kraaien lijkende beschermde vogels. Volgens de Faunabeheereenheid is het doden noodzakelijk, omdat de roeken niet met andere middelen kunnen worden bestreden. Ze zorgen volgens de Faunabeheereenheid voor forse schade aan veel soorten fruit en groenten.

Maar de rechtbank was allerminst overtuigd van de noodzaak om de roeken te doden om schade te voorkomen. Daarnaast is het volgens de rechtbank nog maar de vraag of het doden van roeken de schade aan de gewassen vermindert. Uit cijfers over het afschieten van roeken jaren geleden en de schade die toen optrad, valt weinig op te maken.

Vedrder verbiedt de wet het afschieten van dieren als daarmee de populatie van die diersoort al onder druk staat en dreigt te verdwijnen. Om dieren af te schieten zal dus heel aannemelijk gemaakt moeten worden dat die diersoort niet met uitsterven wordt bedreigd. En volgens de rechtbank is dat niet gelukt. De omgevingsdienst Haaglanden, een andere uitvoeringsdienst van de provincie, had de ontheffing niet mogen verlenen.

De Faunabeheereenheid probeerde bij de Raad van State het tegendeel te bewijzen. Andere middelen om de roeken weg te houden bij groenten en fruit zijn volgens de Faunabeheereenheid niet effectief genoeg. En netten gebruiken door de telers is een te kostbare zaak, zegt een woordvoerster. Dat kan dus niet van de telers worden geëist. Verder wordt de roekenstand in Nederland en in de provincie Zuid-Holland niet ernstig aangetast.

Of dat zo is, is nog maar de vraag. Voor- en tegenstanders van het afschieten geven aan dezelfde cijfers een verschillende uitleg. De tegenstanders zien een duidelijke afname van het aantal roeken. De Faunabeheereenheid niet.

De Raad van State zette ook forse vraagtekens bij de ontheffing. Om die te verlenen moet heel specifiek worden gekeken naar geleden schade in het verleden. En dat had de omgevingsdienst niet echt gedaan.

Woordvoerders van de Milieufederatie Zuid-Holland en de Faunabescherming zien niets in het afschieten. Een woordvoerster meldde dat het nog maar de vraag is of schade is veroorzaakt door roeken of door de sterk gelijkende kraaien. Voor schade door kraaien wordt geen vergoeding gegeven. Maar voor schade door roeken wel. Het loont volgens haar dus om schade te wijten aan roeken.

De Raad doet over enkele maanden uitspraak.