• Een zaal vol genietende mensen en je kon nog gerust nog een keer wat halen.

    Jan Wieman
  • De recreatiecommissie had gezorgd dat er voldoende gekozen kon worden.

    Jan Wieman

Feest in Van de Vondelflat

SLIEDRECHT De recreatiezaal van de Joost van de Vondelflat heeft voor de bewoners van de flat en voor mensen in de omgeving van de flat een belangrijke functie. Er worden veel activiteiten ontwikkeld. Voor de recreatiecommissie van de flat reden genoeg om het 10-jarig bestaan van de zaal niet zomaar voorbij te laten gaan.

door Jan Wieman

De voorzitter van de recreatiecommissie Rika 't Hart opende de middag waarna Ad van der Klis het ontstaan van de recreatiezaal uiteen zette. Dat bleek een gevolg van de decentrale ligging van De Reling gecombineerd met de immobiliteit van de bewoners en een flinke som geld die nog op de plank lag bij de gemeente. Hierna kregen de 17 vrijwilligers die actief zijn in en rond de recreatiezaal een leuk boeketje en begon Sjaco van der Speld aan een twee uur durend entertainment 'Voor de jeugd van vroeger'. De stemming zat er snel in want er werd lekker meegezongen met de vele herkenbare liedjes, sommigen gingen ook even de dansvloer op. Na een aperitiefje kwam het grote Chinese buffet voor alle aanwezigen (50) op tafel waar iedereen van kon gaan genieten, wat dan ook volop gebeurde. De feestmiddag werd gesponsord door Stichting De Kaai en Mooiland, ook de huurderscommissie stelde een bedrag beschikbaar uit de opbrengst van de verhuur van de logeerkamer.

Tijdens de feestmiddag klonken veel lovende woorden van de bewoners voor de recreatiecommissie, niet alleen over de manier waarop ze deze middag hadden georganiseerd. ,,Ik kom hier veel en graag er is hier zo dikwijls iets te doen", zegt de een, ,,het is belangrijk dat je hier contact met anderen kunt maken, er zijn veel mogelijkheden voor en er zijn veel activiteiten", zegt een tweede. Weer een derde bewoner prijst de commissie vanwege haar organisatorische kwaliteiten.

Hoe het komt dat de zaal van de flat zo'n belangrijke functie heeft? ,,Er zijn elke middag wel bewoners die een uurtje of langer naar de recreatiezaal komen om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken", vertelt Mariëlla, secretaresse van de recreatiecommissie. Ze somt een scala van activiteiten op die ook in de zaal worden georganiseerd. ,,Iedere maand is er een soep- of stamppotbuffet, er zijn koffieochtenden, vrijdag is er happy hour, zo nu en dan is een pannenkoekenmiddag, dan bakt onze voorzitter Rika de pannenkoeken, of we eten eens gezellig patat. Twee keer per maand is er een bingoavond op één daarvan zijn ook mensen van buiten de flat welkom. Hetzelfde geldt voor de wekelijkse breimiddagen, de gymuren en de koffieochtenden die we samen met SWS organiseren." Voor een aantal activiteiten moet er betaald worden, de opbrengsten daarvan vloeien terug in de kas van de recreatiecommissie die dan weer andere dingen, zoals deze feestmiddag, gratis kunnen aanbieden.

De Joost van de Vondelflat kent 80 appartementen die veelal door 55-plussers en jongeren met autisme vanaf 20 jaar met een IVA uitkering worden bewoond. ,,Er is veel eenzaamheid onder de oudere bewoners en de mensen met een IVA uitkering, we hebben op proef in de winterperiode ook op zondagmiddag de zaal geopend, dat bleek een succes, dus dat gaan we waarschijnlijk herhalen", zegt Mariëlla.