Fel debat over plan Kerkbuurt

SLIEDRECHT ,,Het maakt blijkbaar niet uit of het goed of slecht is voor de Kerkbuurt, als er maar ruimte komt voor projectontwikkelaars." Met deze opmerking zette inspreker Anne de Vries, voorzitter van de ondernemersvereniging Kerkbuurt, de toon in de raadsvergadering dinsdagavond. In de ogen van wethouder Len van Rekom was het echter meer een valse noot. ,,Pertinente onzin. Ik werp dit verre van mij af", reageerde hij fel.

Op tafel lag het plan van Van Rekom om de Kerkbuurt aan te pakken. Met boompjes, banieren en zitjes wil hij het winkelgebied aantrekkelijker maken en met een roltrap bij de Hema en een betere bewegwijzering toegankelijker. Daarnaast wil hij Kerkbuurt-Oost tot de Waterkeringweg openstellen voor auto's om meer dynamiek te creëren. Bij dit onderdeel van het plan van aanpak zit de meeste pijn bij de ondernemers, liet Anne de Vries duidelijk merken. ,,Daarmee versterk je het gebied niet, maar breek je het af. Je creëert leegstand en vernietigt een goedlopende horecagelegenheid."

De Vries vertelde de raad dat de gemeente met het betreffende restaurant, Kom Aan Tafel, gesproken heeft over een eventuele verhuizing en wat dat zou moeten kosten. ,,Als je een jonge ondernemer met een gezonde zaak vraagt te vertrekken, is een boost geven aan de wandelpromenade als geheel blijkbaar niet het doel", stelde De Vries. ,,U gaat wel heel lukraak met ons inkomen om. U bent bereid een gokje te wagen met onze levensinvulling", richtte hij zich direct tot de wethouder. De voorzitter van de ondernemersvereniging en zelf winkelier op het betreffende gedeelte meent ook te weten waarom. ,,Dit raadsvoorstel heeft een dubbele bodem. De wethouder wil met een betere bereikbaarheid en meer parkeergelegenheid de verkoopwaarde van de toekomstige woningbouw aldaar verhogen."

Deze opmerking schoot SGP-ChristenUnie-raadslid Cees Paas verkeerd. ,,Het is niet kies om het college en de raad te betichten van dubbele bodems en onbetrouwbaar, achterbaks gedrag", reageerde hij. ,,Er is al vaak en lang gesproken en nagedacht over de toekomst van de Kerkbuurt. We zijn blij met dit college dat niet altijd wil blijven, nadenken, praten en overwegen maar gewoon dingen wil doen. Wij ondersteunen de visie van een kortere Kerkbuurt. Is dit dan het voorstel dat de Kerkbuurt gaat redden? Misschien, maar hebben we een alternatief voorstel gehoord?" Mocht de openstelling voor verkeer niet het gewenste resultaat opleveren, dan is de maatregel eventueel terug te draaien, benadrukte de SGP-CU.

Voor het CDA was dinsdagavond de meest prangende vraag: Hoe kan het dat het verschil van inzicht tussen het college en de winkeliers zo groot is? ,,Is er niet geluisterd? Zitten de partijen op verschillende golflengtes? Of is dit gewoon een geval van 'wie niet horen wil moet maar voelen'?", vroeg raadslid Joop de Vries.

Om deze vragen van het CDA te beantwoorden kwam Len van Rekom met een lange chronologie. Een opsomming van diverse bijeenkomsten sinds oktober 2014 waarop met de winkeliers is gesproken. ,,Ik heb daar altijd een meewerkende houding gemerkt bij de ondernemers. Ik heb ook steeds een oproep gedaan om met initiatieven te komen. De ideeën voor meer groen en meer zitjes zijn bijvoorbeeld uit deze gesprekken naar voren gekomen. Over de openstelling voor auto's waren de reacties gematigd positief. Alleen Kom Aan Tafel was expliciet tegen. Daarop zijn we met hem in gesprek gegaan", vertelde de portefeuillehouder de raad, die daarbij benadrukte dat Anne de Vries bij geen van deze bijeenkomsten aanwezig was. ,,Met mijn hand op het hart kan ik zeggen dat er uitermate veel contact met de ondernemers is geweest. Wat betreft de communicatie met de Kerkbuurt-bewoners zijn we wel in gebreke gebleven, geef ik toe. Die achterstand zijn we nu snel aan het inhalen."

Over de beschuldiging van een dubbele agenda was hij fel. ,,Pertinente onzin, ik heb er geen andere woorden voor. Als De Vries hier verwijst naar de rotte kies waar Sliedrecht al veel te lang tegen aankijkt, het gestaakte bouwproject bij het Geveltje, dan zeg ik: wees blij dat we eindelijk vorderingen maken hier iets kwalitatief goeds te ontwikkelen."

Van Rekom zei verrast te zijn door de ,,knuppel die De Vries vorige week via de media in het hoenderhok gooide".

De Vries is pas sinds deze zomer voorzitter van het nieuwe bestuur van de winkeliersvereniging. De door Van Rekom opgesomde overleggen vonden met het vorige bestuur plaats. Volgens het CDA zit daar het probleem. ,,Ga opnieuw met het nieuwe bestuur om de tafel zodat er een breed gedragen besluit genomen kan worden", adviseerde raadslid Joop de Vries, die voor de goede orde benadrukte geen familie te zijn van de ondernemer. ,,Welk plan het ook precies wordt, het heeft alleen kans van slagen als er commitment van alle partijen is."

Het debat wordt dinsdag 22 september voortgezet. Dan volgt ook direct het besluit van de gemeenteraad.

Label:

Kerkbuurt