• Suzanne Heikoop | She Fotografie

Flinke steun mantelzorgers

SLIEDRECHT De Sliedrechtse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers. Het programma van ruim 187.000 euro moet ervoor zorgen dat de overbelasting van mantelzorgers niet toeneemt, het aanbod van ondersteuning moet (beter) bekend worden en daarnaast moet dit beter aansluiten bij de behoefte.

Belangrijk onderdeel is het versterken van het Steunpunt mantelzorg. Daar kunnen mantelzorgers terecht voor advies, activiteiten, ontmoeting en kennis – en ervaringsuitwisseling. Er komt ook extra aandacht voor de jonge mantelzorger. Om de zichtbaarheid van de ondersteuning te verbeteren, wordt onder meer een website op poten gezet. Ook wordt meer ingezet op de mogelijkheden van respijtzorg.

Raadslid Vincent Prins (CDA) riep het college namens zijn fractie dinsdagavond op concreter te zijn over de mogelijkheden voor kortdurende respijtzorg aan huis, maar kreeg geen steun van zowel wethouder Hanny Visser als van andere fracties. Die vonden dat het CDA een probleem maakte van iets wat nog geen probleem is. ,,Dit moeten we overlaten aan de professionals, laten we daar nu niet als gemeente tussen zitten", verwoordde Visser het sentiment in de raad. Zij zegde wel toe snel te beginnen met de communicatie naar laaggeletterden, waar Prins ook naar vroeg. ,,Dit kunnen we zeker in de eerste helft van maart opstarten."

De fracties waren blij dat er het programma van start kan. ,,De lastenverlichting kon niet snel genoeg uitgebreid worden", aldus Anton van Rees (PvdA). ,,We zijn blij dat het ondersteuningsaanbod nu mogelijk is." Ook Ria de Mul reageerde tevreden. ,,De nood is hoog. Er moet veel gebeuren en we moeten snel aan de slag."