Focus op betaalbare woningen en woonlasten

SLIEDRECHT Tablis Wonen, woningcorporatie in Sliedrecht en Molenwaard, legt de focus de komende jaren nog meer op het werken aan een fijn en betaalbaar thuis voor mensen met een bescheiden portemonnee. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen Tablis Wonen, huurdersorganisaties, gemeenten en belanghouders van groot belang. Want 'Goed wonen = samen doen!'. Dat is dan ook de naam van het beleidsplan voor de jaren 2016 tot en met 2019.

Meer dan ooit focust Tablis Wonen op betaalbare woningen voor de primaire doelgroep en betaalbare woonlasten. ,,Dat doen we onder andere door te blijven investeren in duurzaamheid en energiebesparing", aldus Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. ,,En met een nieuw huurbeleid gaan we zorgen voor betaalbare huren en lagere huurstijgingen. We zoeken daarbij de grenzen op van onze financiële mogelijkheden." Gravesteijn: ,,Ook blijven we goed kijken of onze organisatie efficiënter kan worden ingericht. Daar kan bijvoorbeeld een verdergaande digitalisering bij helpen. Natuurlijk blijven we vooral ook persoonlijk in gesprek met onze huurders. In ieder geval voldoende mooie uitdagingen voor de komende jaren waar we enthousiast mee aan de slag gaan."

Het beleidsplan 'Goed wonen = samen doen!' is het resultaat van een goed interactief proces. Allereerst hebben de Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder, managementteam en beleidsmedewerker gewerkt aan de basis voor het nieuwe beleidsplan: de ontwikkelrichting. Daarna hebben huurdersorganisaties, gemeenten, belanghouders, OR en medewerkers hun visie en input gegeven. De input en adviezen hebben geleid tot het beleidsplan 'Goed wonen = samen doen!'.

Op de website van Tablis Wonen (www.tabliswonen.nl) zijn het volledige beleidsplan en ook de informatieve samenvatting te lezen.