• Archief BDUmedia

Forse toename aanvragen bijstand, kritiek op zoektermijn

SLIEDRECHT Het aantal personen dat in de gemeente Sliedrecht in de bijstand zit, is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2011 maakten nog 290 mensen gebruik van de bijstand, dit jaar gaat het om 470 mensen. Dat blijkt uit cijfers die adviesbureau Berenschot eerder deze week presenteerde.

door Simon Fousert

Dat zorgde ook voor enorme tekorten in het bijstandsbudget, lichtte Martin Hekelaar van Berenschot toe. In 2016 ging het om een tekort van 1,4 miljoen euro. ,,Wel is er een vangnet dat er dat voor negen ton compensatie gezorgd heeft." Sliedrecht heeft in vergelijking met de andere vijf gemeenten uit de Drechtsteden het hoogste tekort. Alleen de gemeente Alblasserdam komt met 25% tekort in de buurt van de -27,1% van Sliedrecht. Waar dat mee te maken heeft, is volgens Hekelaar moeilijk te achterhalen.

De nationale ombudsman uitte deze week kritiek op twaalf gemeenten die een 'zoektermijn' hanteren voor personen boven de 27 jaar. Hij oordeelt dat de overheid zich hiermee niet als een betrouwbare overheid opstelt. Sliedrecht is één van die gemeenten waar deze doelgroep eerst verplicht naar werk of opleiding moet zoeken voordat ze een bijstandsaanvraag kan indienen. Het gaat om een termijn van twee tot vier weken. De Sociale Dienst Drechtsteden gaf aan een termijn van twee weken te hanteren. Er wordt wel maatwerk toegepast. Ook worden er voor een aantal groepen uitzonderingen gemaakt, zoals voor leerlingen van MBO-Entree, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Ook voor jonge statushouders wordt gekeken of er wat soepeler met de zoektermijn kan worden om gegaan. De Drechtsteden hebben ook laten weten dat zij het toepassen van de termijn opnieuw onder de loep te nemen.