• Hoogtefotografie Leo Zonnenberg

'Geen hinder van heien bij IHC'

In juni heeft het adviesbureau het trillingsniveau gemeten tijdens heiwerkzaamheden. Dit gebeurde niet aan de Molendijk, ,,maar de locaties komen overeen", zo stelt Westerbeek in de nieuwsbrief. ,,De metingen laten zien dat aan de criteria wordt voldaan."

Ook over geluidshinder hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken, volgens de directeur. ,,Het geluid dat geproduceerd is tijdens de recente heiwerkzaamheden is niet te vergelijken met het geluid bij het testen van de heihamers op de permanente proefpaal." De proefpaal krijgt een ombouw waarmee de geluidproductie gereduceerd wordt. ,,Met deze maatregelen voldoen we ruimschoots aan de eisen die in het geldende bestemmingsplan stelt."

IHC IQIP, nu gevestigd in Kinderdijk en Delfgauw, wil in november dit jaar starten met de verhuizing naar Sliedrecht. De locatie Molendijk krijgt een nieuwe assemblagehal en een permanente proefpaal die gebruikt wordt voor het testen van (hydraulische) heihamers. Nog deze zomer wordt een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor de gehele IHC-locatie in Sliedrecht. Het gaat om een herziening van de huidige vergunning die stamt uit 2005. Zodra die ter inzage ligt hebben inwoners zes weken de tijd bezwaar in te dienen.

In maart hield IHC een bewonersbijeenkomst over de plannen aan de Molendijk. Aanwezigen konden daar hun vragen stellen. Een van de omwonenden zegt dat de zorgen niet zijn weggenomen, ook niet met de nieuwsbrieven. ,,Navraag in Kinderdijk, waar een soortgelijke installatie staat, leert dat er wel degelijk overlast is. En op het verzoek een test te mogen bijwonen om te kunnen ervaren wat het betekent wordt niet ingegaan", reageert zij. ,,We wachten dus met spanning de aanvraag van de vergunning af."