• Archief BDUmedia

Geldplan voor inwoners met financiële problemen

DRECHTSTEDEN De wethouders Peter Heijkoop (Dordrecht) en Jan Nathan Rozendaal (Papendrecht) lanceren woensdag 24 mei om 11.00 uur lanceren het geldplan 'Kom uit de geldzorgen'. Het geldplan is een digitale tool waarmee inwoners van de Drechtsteden stap voor stap advies krijgen om uit de financiële problemen te komen.

,,Steeds meer gezinnen in de regio kampen met geldzorgen", zegt regionaal portefeuillehouder Heijkoop. ,,Met het geldplan willen we de financiële zelfredzaamheid van deze gezinnen vergroten". Rozendaal vindt de tool een goed hulpmiddel voor de vele vrijwilligers die mensen helpen om weer grip te krijgen op hun financiële situatie. ,,Het digitale geldplan geeft snel inzicht in de financiële situatie van mensen en van de ondersteuningsregelingen waar ze recht op hebben."

Mensen met geldproblemen kunnen op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden een persoonlijk geldplan maken. Ze krijgen daarmee digitaal advies op maat over hun financiële situatie en tips over waar ze het beste hulp kunnen zoeken. Bij het invullen kunnen ze eventueel hulp krijgen van sociaal raadslieden of vrijwilligers in de wijk.

Het digitale geldplan 'Kom uit de geldzorgen' is ontwikkeld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De Drechtsteden hebben een regionale tool laten bouwen, waarin alle regionale en lokale ondersteuningsmogelijkheden zijn opgenomen.