Gemeente laat zuinige koers varen

SLIEDRECHT Het college van Burgemeester en Wethouders wil heel graag de zogenoemde grote projecten, die ook op het verlanglijstje van vorige colleges hebben gestaan, vlottrekken. Om dat voor mekaar te krijgen moet de gemeente haar zuinige koers laten varen. Hetgeen nu ook gebeurt. Dinsdagavond stelde de gemeenteraad - een aantal fracties met frisse tegenzin, dat wel - bedragen van respectievelijk 1,3 miljoen en 990.000 euro beschikbaar voor de revitalisering van het Burgemeester Winklerplein en het door middel van woningbouw ontwikkelen van de Lanser-locatie aan de Rivierdijk. ,,Twee projecten die veel te lang duren en waar veel onzekerheid over is bij betrokkenen", aldus wethouder Hans Tanis, die zich in de handen wrijft. ,,Ik geef de raad alle credits want zij kiest er bewust voor om te investeren in het dorp. Je kan wel als gemeente een pot met geld hebben, maar je moet ook de wil hebben om daar gebruik van te maken."

Door Erik de Bruin

Anton van Rees, fractievoorzitter van de PvdA, merkte tijdens de besluitvorming over het Winklerplein op dat de liquiditeit klaarblijkelijk zo hoog is dat er een forse hap uit de reserves kan worden genomen. Het Kompas ging vorige week op bezoek bij de wethouder. Hij lichtte uit dat er van de algemene reserve negen miljoen kan worden besteed aan het van de grond tillen van grote projecten. ,,Die pot met geld hebben we. Als we daar iets uithalen gaat dat niet ten koste van het weerstandsvermogen (we behouden het vet op onze botten) en de lokale lasten, die laag zijn in vergelijking met andere gemeenten, gaan niet omhoog." De zuinige koers die de gemeente voer heeft in dat opzicht geen windeieren gelegd. ,,Aan de andere kant kun je constateren dat de leefbaarheid in het dorp achteruit boert. Het is ons een lief ding waard om daar verandering in te brengen. Door er werkelijk een zwaai aan te geven. Niet alleen aan stenen projecten zoals Lanser en het Winklerplein, maar ook aan sociale projecten."

'Niet verkoopbaar'

Voor de herstructurering van het Winklerplein was ooit al het startschot gelost. De raad stemde voor de zomer van 2011 in met een aangepast Masterplan (waar al jaren aan was gesleuteld) waarna de gemeente, projectontwikkelaar Windroos Bouwgroep (een alliantie van plaatselijke bouwondernemingen), Tablis Wonen en de winkeliers aan het plein in september dat jaar een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden en het glas hieven op een voorspoedig verloop. Veel gebeurde er niet. Alleen het gebied bij het busstation werd opgeknapt. Het was wachten op het balletje dat het project aan het rollen zou brengen. Blok A, dat maar twaalf appartementen behelsde, werd echter nooit ontwikkeld. Laat staan de ruim tweehonderd appartementen die in z'n totaliteit verwezenlijkt moesten worden om het voor de ontwikkelaar rendabel te maken. De impasse werd begin 2014 doorbroken met de mededeling dat Windroos op verzoek van de gemeente opnieuw zou gaan rekenen en tekenen. Het resultaat is een herstructurering die veel minder massa heeft. ,,220 appartementen is in deze tijd niet verkoopbaar. De ontwikkelaar hikte daar tegenaan. Met als gevolg dat er niets van de grond kwam. We wilden het, zoals alle grote projecten, budgettair-neutraal uitvoeren, maar dat leverde, om het even gemakkelijk te zeggen, niets op. Ik ben dan ook blij met deze koerswijziging. Door 1,3 miljoen te investeren (hiermee richten we het plein in en verwerven we de kiosken aan de oostzijde) krijgt het Winklerplein de komende vier jaar haar langgekoesterde metamorfose waarvan iedereen het erover eens is dat die gewenst is en veel te lang op zich heeft laten wachten. We voelen de urgentie. Het is nu of nooit. Na het raadsbesluit gaan we samen met ons partners als een haas verder. Met de ontwikkelaar zijn harde deadlines afgesproken. In 2019 moet de herstructurering zijn voltooid."

'Groot draagvlak'

Prettige bijkomstigheid is volgens de wethouder dat het veel minder massaal wordt. ,,Windroos gaat rond de honderd appartementen bouwen. Dat is minder dan de helft dan oorspronkelijk de bedoeling was." Ook op de Lanser-locatie is de koers drastisch veranderd. ,,Het oude plan bevatte een appartementencomplex van zestig woningen. Dat zou boven de dijk uittorenen. Tijdens een bewonersbijeenkomst bleek dat daar geen draagvlak voor was. Net als bij het Winklerplein waren er kritische opmerkingen over de hoogte en de massaliteit." In tegenstelling tot het BW-plein kwam er niet eens een raadsvoorstel. ,,Het college heeft het teruggenomen. We vonden het zelf ook niet mooi en passen bij Sliedrecht. Begrip hadden we overigens wel. De ontwikkelaar heeft deze massa simpelweg nodig. Wil je iets kleinschaligers creëren, dat niet in contrast is met de oorspronkelijke dijk, dan moet je het uitgangspunt dat het de gemeente niets mag kosten, laten varen." Tanis verwijst naar de informatieavond die eind november werd gehouden. ,,Het draagvlak bleek groot te zijn. Dat hadden we ook verwacht want we hadden er bewust voor gekozen om in het voortraject op te trekken met het bewonerscomité en de historische vereniging. Er bleek een voorkeur voor variant A (alleen eengezinswoningen, red.), maar ze konden ook leven met de andere twee varianten. Niemand merkte op dat het een hoop gemeenschapsgeld kost." Dinsdagavond tijdens de raadsvergadering gebeurde dat wel. Niettemin stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel om bijna een miljoen euro beschikbaar te stellen. B&W had nog wel een iets goedkopere mixvariant (eengezinswoningen én appartementen) van 955.000 euro voorgesteld, maar een meerderheid besloot gehoor te geven aan wat volgens de meeste omwonenden het mooist zou zijn. Tanis ontraadde het amendement niet. Het college is allang blij dat de rotte kies, zoals de Lanser-locatie werd genoemd, na tig jaar eindelijk wordt verwijderd. En niet alleen dat: wat ervoor terugkomt, is realistisch (lees: uitvoerbaar) en niet massaal. Het betreffen 'maar' elf eengezinswoningen. 'Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wat' klonk in de raadszaal. Ook toen later op de avond over het Winklerplein werd gesproken.

Qua woningbouw valt ook het Watertorenterrein onder de grote projecten. Daar zit nog geen beweging in en dat zal ook niet veranderen zolang de projectontwikkelaar niets onderneemt. In tegenstelling tot Lanser en het BW-plein heeft de gemeente, die zich in het verleden heeft laten ringeloren, op dit eveneens langlopende dossier geen enkele regie.