• BDUmedia

Gemeente met inwoners in gesprek over ontwikkelvisie

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht gaat op 6 juni in gesprek met haar inwoners over de ontwikkelvisie. De bijeenkomst vindt van half acht tot negen uur 's avonds plaats in het Griendencollege aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan 109.

De gemeente Sliedrecht werkt voortdurend aan de toekomst van het dorp. Omdat er nieuwe woningen nodig zijn is nu een ontwikkelvisie geschreven. Hierin staat hoe het dorp zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Bovendien gebruikt de gemeente de ontwikkelvisie bij het maken van de omgevingsvisie. Hierin staan plannen voor de toekomst als het gaat om ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

De avond begint met een presentatie, daarna is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en zelf met ideeën te komen. De gemeente wil met deze bijeenkomst een start maken om samen met de inwoners te werken aan een ontwikkelvisie voor heel Sliedrecht.