• Archief BDUmedia

Gemeente Sliedrecht onderzoekt behoeften mantelzorgers

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht heeft Mezzo (Landelijke vereniging van Mantelzorgers) gevraagd de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in kaart te brengen. In september gaat Mezzo met mantelzorgers in gesprek. De uitkomsten worden verwerkt in een beleidsvoorstel/plan van aanpak voor mantelzorgondersteuning, wat later dit jaar wordt verwacht.

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Steeds meer mensen zorgen voor een naaste, maar weten niet dat zij mantelzorger zijn en dat er ondersteuning voor hen beschikbaar is. Een steeds groter deel van de mantelzorgers is ook zwaar belast of zelfs overbelast.

Om goed zicht op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers te krijgen vinden verdiepende gesprekken plaats om achterliggende motieven, behoeften en drempels bij mantelzorgers boven water te krijgen. Het uiteindelijke doel is een netwerk te realiseren dat mantelzorgers kan ondersteunen in hun taak, zodat zij hun naasten optimaal kunnen ondersteunen zonder zelf overbelast te raken.

Mezzo is gevraagd deze gesprekken voor de gemeente voor te bereiden en te begeleiden. Deze gesprekken vinden in september plaats. Zowel jonge als oudere mantelzorgers worden via diverse oproepen op onder andere de gemeentepagina, website en via netwerkorganisaties, gevraagd zich aan te melden. Kijk op de website van de gemeente Sliedrecht voor de praktische informatie: www.sliedrecht.nl.