• BDU

Gemeente: 'Vergunningen Chemours snel aanscherpen'

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht wil dat de Provincie Zuid-Holland haast maakt met het aanscherpen van de vergunningen van Chemours. De inzet van Sliedrecht is dat Chemours de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) tot een minimum beperkt, naast het inzetten van de best beschikbare technieken. Hiermee moeten mogelijke schadelijke effecten voor de volksgezondheid in de toekomst worden voorkomen. Wethouder Theo den Braanker en burgemeester Bram van Hemmen hebben hierop aangedrongen in een gesprek met gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, Rik Janssen. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt met de provincie om over aanscherping van vergunningen te praten.

Wethouder Den Braanker: ,,We hebben gesproken over verleden, heden en de toekomst. Het verleden kunnen we niet veranderen, maar we willen niet dat over tien of twintig jaar dezelfde problematiek als bij PFOA naar boven komt. De huidige en toekomstige vergunningverlening, het toezicht en de handhaving vereisen daarom aanscherping van alertheid en kennis."

URGENTIEBESEF

Het college concludeert dat de brief en het gesprek nog niet tot bevredigende antwoorden hebben geleid. ,,We ervaren nog steeds een verschil in visie en urgentiebesef tussen gemeente en provincie. Daar wil het college zich niet bij neerleggen", aldus Den Braanker. ,,We voelen ons direct verantwoordelijk voor de gezondheid van onze inwoners. Daarom laten we ons adviseren over mogelijkheden om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de handelwijze van Chemours."

ONDERZOEK RIVM

De onderzoeksresultaten van het RIVM - die medio maart worden verwacht - moeten uitsluitsel geven over mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Den Braanker: ,,In het gesprek met de gedeputeerde hebben we aangegeven dat we een pro-actievere houding van de provincie hadden verwacht bij het initiëren van het onafhankelijk onderzoek."

PFOA-EMISSIE

Uit de antwoorden van de provincie blijkt dat tot 2001 mogelijk 500 kilo per jaar aan PFOA door de Viton-installatie naar de lucht is uitgestoten, die niet vergund was. De totale emissie van PFOA is wel binnen de vergunde norm gebleven. Opmerkelijk is wel dat deze niet-vergunde emissie zonder het stellen van onze vragen niet aan het licht gekomen zou zijn.

'GIF IN BLOED WERKNEMERS'

Over de illegale PFOA-uitstoot in het verleden door DuPont groeit de onrust onder bevolking in de regio. Zeker nu het AD zaterdag berichtte dat bij werknemers van de fabriek tientallen jaren lang hoge concentraties giftig materiaal in het bloed zijn geconstateerd. Toxicologen spreken in de krant over ,,onverantwoord hoge bloedwaarden". Het AD beschikt over vertrouwelijke documenten waaruit blijkt dat het bedrijf zich al in 1980 zorgen maakte om het effect op de gezondheid. Uit proeven was gebleken dat apen en ratten ziek werden van hoge concentraties van de stof. Daarom werd ook het bloed van werknemers regelmatig gecontroleerd.

De fabriek valt sinds een jaar onder Chemours, dat niet wil ingaan op de documenten. ,,Wel willen we zeggen dat we vinden dat we altijd verantwoord te werk zijn gegaan'', zei een woordvoerder tegen de krant.