• Gemeente Sliedrecht

Gemeentekantoor wordt leerwerkplek

SLIEDRECHT De gemeente start op 1 januari met het aanbieden van kleinschalige dagbesteding met leerwerkplekken in het gemeentekantoor van Sliedrecht. Hiervoor ondertekende wethouder Aldrik Dijkstra donderdagmiddag namens de gemeente Sliedrecht een samenwerkingsovereenkomst met de Sliedrechtse stichting Sterk@Werk. Namens de stichting zetten Liesbeth van Lit en Jolanda de Vries hun handtekening. De samenwerking heeft een looptijd van vier jaar.

Er wordt gestart met leerwerkplekken in de keuken, kantine en vergaderservice. Wethouder Aldrik Dijkstra: ,,Samen met Sterk@Werk bekijken we welke andere taken eventueel binnen de leerwerkplekken belegd kunnen worden. Met Sterk@Werk halen we een partij in huis die gevestigd is in Sliedrecht, dat vinden we als college erg belangrijk. Daarnaast hebben ze inmiddels veel ervaring opgedaan met het begeleiden van jongeren met een beperking. Ik zie de samenwerking dan ook met veel vertrouwen tegemoet."

Met het aanbieden van leerwerkplekken wil het college van B&W een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Participatiewet. Wethouder Hanny Visser, verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet: ,,Het doel van deze wet is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven op een betaalde baan. Door het bieden van leerwerkplekken draagt de gemeente Sliedrecht hieraan een steentje bij. We willen hiermee een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Sliedrecht. We roepen hen op om ook zoveel mogelijk leerwerkplekken aan te bieden."

Sterk@Werk is een kleinschalige vorm van dagbesteding voor jongeren met een beperking tussen de 16 en 30 jaar. Sterk@Werk neemt deze jongeren aan de hand en begeleidt hen gedurende de werkzaamheden die zij verrichten op één van de werkplekken. Het doel dat Sterk@Werk nastreeft is: 'Ontwikkeling van hun vaardigheden en mogelijkheden in echte werkomgevingen, met als eventueel resultaat uitstroom naar een bedrijf.'