• Remko de Waal

Gemeenten stellen Chemours aansprakelijk voor gevolgen uitstoot

REGIO Gemeenten Sliedrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen chemiebedrijven Chemours en Dupont aansprakelijk voor de gevolgen van het uitstoten van stoffen PFOA en GenX. De omvang van de schade wordt nog onderzocht, zo maakten de drie gemeenten dinsdag bekend.

De gemeenten willen onder meer de kosten van diverse gezondheidsonderzoeken op Chemours/Dupont verhalen. Daarnaast vinden de gemeenten dat het chemiebedrijf op moet draaien voor de vervuiling van de bodem en oppervlaktewater in de omgeving van het bedrijfsterrein aan de Baanhoekweg. PFOA, tot 2012 gebruikt bij het productieproces, verspreidde zich via de lucht. GenX, een andere giftige stof, wordt nog steeds gebruikt. Naast de kosten die gemaakt zijn voor bodem – en gezondheidsonderzoeken, zijn er in Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht 'aanzienlijke ambtenarenkosten' gemaakt. Ook zeggen de gemeenten dat er veel tijd en geld is gestoken in overleg en communicatie met de inwoners. ,,Daarnaast lijden de gemeenten financiële schade door de consequenties van de geconstateerde bodemverontreiniging."

Deze stap is ook gericht op de toekomst, schrijven de gemeenten. ,,Er kan niet uitgesloten worden dat de verontreinigingen nog meer gevolgen gaan hebben dan op dit moment duidelijk is." De drie gemeenten geven ondanks het juridische traject dat nu van start gaat, Chemours/Dupont wel uit te nodigen voor overleg.