• GKV & NGK Sliedrecht

GKV & NGK in Sliedrecht samen verder

SLIEDRECHT Vanaf 22 juni gaan de Sliedrechtse kerken GKv en NGK verder als samenwerkende gemeentes. Hiermee wordt er een belangrijke stap gezet om de breuk te helen, waaruit vijftig jaar geleden de Elim-kerk en De Ontmoeting zijn ontstaan. In beide gemeentes is met dankbaarheid uitgezien naar dit moment.

In de afgelopen jaren zijn er tussen beide kerken hernieuwde contacten ontstaan die geleid hebben tot een groeiend aantal gezamenlijke activiteiten. Leden zijn betrokken bij de zoektocht naar mogelijkheden om (weer) samen op te trekken. Op 31 oktober 2016 werd in een gezamenlijke gemeentevergadering teruggekeken op de jaren van verwijdering maar ook gesproken worden over mogelijkheden voor toenadering. De reacties uit beide geloofsgemeenschappen waren positief en bemoedigend zodat een volgende stap kon worden gezet. Na instemming van regionale en landelijke organen, ondertekenen beide kerken nu een zogenoemde samenwerkingsovereenkomst. Hiermee komt, geheel in lijn met landelijke ontwikkelingen tussen beide kerkgenootschappen, ook in Sliedrecht een einde aan de kerkelijke breuk uit 1969.

Ds. Albert Jan Holsappel (GKv): ,,Vijftig jaar na de breuk zijn er nog mensen in leven die de breuk in 1969 hebben meegemaakt. Toen was er ook veel verdriet en onbegrip over de breuk die ontstond. Nu zie ik dat juist de mensen die het toen hebben meegemaakt dankbaar zijn over de toenadering en er blij om zijn dat ze dit mogen meemaken. Ik vind dat mooi en ontroerend om te zien." Ds. Geert van Dijk (NGK): ,,De afgelopen jaren hebben we elkaar steeds beter leren kennen. Het onderlinge vertrouwen is gegroeid. De tijd is rijp om de banden verder aan te halen. Dit was twintig jaar geleden niet mogelijk, maar nu gelukkig wel. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Op 22 juni ondertekenden vertegenwoordigers van beide kerkenraden een verklaring waarbij werd afgesproken te streven naar (meer) samenwerking op alle terreinen van het kerkelijke leven. Tevens werd het initiatief genomen een plan te maken om verdere kerkelijke eenheid te bevorderen en deze concreet inhoud en vorm te geven. De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 'Elim-Kerk' is een gemeente met ongeveer 200 leden. De Nederlands Gereformeerde Kerk 'De Ontmoeting' telt ongeveer 450 leden. Beide gemeentes blijven zelfstandig functioneren.

Informatie over de gemeentes is beschikbaar via www.elim-kerk.nl en www.ngksliedrecht.nl.