• Erik de Bruin

Graven naar meest geschikte locatie

SLIEDRECHT De begraafplaats achter de Stationsweg kan zowel aan de noordelijke als oostelijke zijde worden uitgebreid. Hoewel er in de toekomst iets moet gebeuren - er is anders geen plaats meer voor nieuwe graven - is dat gezien het kostenplaatje (er zitten leidingen in de grond en watergangen moeten worden verlegd) niet wenselijk alsmede omdat het een beperkte oplossing is. Die 'maar' tot 2035 standhoudt. Een nieuwe, tweede begraafplaats is hoognodig en die zal er dan ook eerder moeten komen dan pas over achttien jaar. Donderdagavond 20 april presenteert de gemeente tijdens een bewonersbijeenkomst vier scenario's. Afgelopen donderdag konden inwoners al een stip op de horizon leggen in het gemeentekantoor.

door Erik de Bruin

Of beter gezegd een groene kaart. Op de vloer was een plattegrond van Sliedrecht uitgerold. Bezoekers van de inloopavond konden aangeven wat in hun ogen een geschikte locatie is. Het moest natuurlijk wel passen. Vandaar dat de kaart qua schaal de exacte afmeting had van de beoogde begraafplaats. Er lag er één bij de Lijsterweg. Daar neergelegd door een inwoner hetgeen een andere Sliedrechter totaal niet zinde. ,,Hebben jullie ook een rode kaart?", vroeg hij. Even later lagen er twee op één plek. Op de groene stond geschreven dat het een centrale locatie dicht bij de 'oude' begraafplaats is waardoor het mogelijk is beide begraafplaatsen na elkaar te bezoeken. 'Niet ten koste van de volkstuinen en de sociale moestuin', meldde de rode kaart. Wethouder Aldrik Dijkstra en de ambtenaren keken met een open blik naar de mogelijkheden die werden aangereikt. ,,Er komen opties naar voren waar we zelf niet aan hebben gedacht", zei de wethouder. Jeroen Sakko, de gemeentelijke projectleider, sprak over een aantal eye-openers. ,,We hoopten op een tiental scenario's en die hebben we er, mede door alle reacties op Facebook, ook uit kunnen halen."

ONTSLUITINGSWEG De gemeente brengt het aantal terug tot vier. ,,Bereikbaarheid staat op één", gaf Sakko aan. Een begraafplaats over het spoor, wat al eens in de gemeenteraad naar voren is gekomen, ligt in dat opzicht niet voor de hand. Maar wel, zo opperden Ton Spek van het CDA en Jennifer Lanser van de PvdA (diverse raadsleden bogen zich ook over dit precaire onderwerp), als je een autotunnel met fietspad aanlegt onder de A15. Die ontsluitingsweg ('je hoeft dan niet meer te discussiëren over de Tiendweg') zou een verbinding kunnen vormen met de door een inwoner voorgestelde begraafplaats ter hoogte van de rotonde die de N482 met de parallelweg en de Kweldamweg verbindt. De grond is in handen van een ondernemer, wat tevens geldt voor het ook genoemde Intratuin en Praxis op het Noordoost-Kwadrant. ,,Als je beide naar de voormalige Leef-locatie op de Nijverwaard verplaatst, creëer je op deze plek", zo haalde Spek aan, ,,ruimte voor een begraafplaats en krijg je er op de meubelboulevard twee publiekstrekkers bij. Win-win dus." Wim Sels legde een groene kaart op het Willem Dreespark. ,,Het blijft toch een park!?", reageerde hij op de kritische vraag van Peter de Borst van PRO Sliedrecht of het niet zonde is om groen op te offeren. ,,Kinderen kunnen geen balletje meer trappen." ,,En wat te denken van de mensen die in het park hun hond uitlaten", mengde Hetty Advokaat zich in het gesprek. ,,Midden in een woonwijk? Ik denk niet dat bewoners daarop zitten te wachten."