Griendencollege en 8 SPON-scholen onder één bestuur

SLIEDRECHT Het Griendencollege in Sliedrecht en de 8 scholen van SPON zijn voornemens om in de nabije toekomst verder te gaan onder één bestuur. Op maandag 18 december 2017 hebben de besturen van Stichting Voortgezet Onderwijs voor Sliedrecht e.o. en de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON) een overeenkomst gesloten om te onderzoeken of beide organisaties bestuurlijk kunnen fuseren. De verwachting is dat dit onderzoek in de loop van 2018 wordt afgerond en dat de fusie op 1 januari 2019 gestalte kan krijgen.

,,Als vmbo-school willen we onze leerlingen sterker maken. Dat is meer dan alleen kennis en vaardigheden. Onder goede begeleiding leggen we de lat hoger voor onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Zo kunnen ze met zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet zien: op het mbo, hun loopbaan en hun rol in de samenleving", zegt Christa van Delen, directeur-bestuurder van het Griendencollege in Sliedrecht.

Het Griendencollege en SPON werken al langer samen. In Sliedrecht staan het Griendencollege (vmbo) en de Bleyburghschool (vso) naast elkaar. ,,Belangrijk is dat we elkaars onderwijs kunnen versterken. Wij delen nu al onze expertise om leerlingen nog beter te begeleiden. Zo hebben we samen onderwijsprogramma's ontwikkeld om leerlingen een stap verder te brengen dan verwacht. Dat is goed nieuws voor de leerlingen en hun ouders en daar zijn we als onderwijsmensen trots op. Daar doen we het voor", zegt bestuursvoorzitter Jim Bijlstra van SPON, een stichting met 8 scholen voor speciaal onderwijs in de regio Drechtsteden en Gorinchem.

De beoogde fusie is bedoeld om blokkades weg te halen. Onder één bestuur kunnen de scholen makkelijker samenwerken, personeel uitwisselen en onderwijsprogramma's ontwikkelen die de leerlingen ten goede komen. Christa van Delen: ,,We noemen ons een beroepsgerichte loopbaanschool. Dat betekent dat wij het onderwijs aanpassen aan wat een leerling nodig heeft voor zijn beroep, zijn loopbaan. Dat is natuurlijk een mooi diploma en extra certificaten, maar er zijn veel meer mogelijkheden om de leerlingen goed toe te rusten. Het leren beperkt zich niet tot een enkel gebouw. We zetten in op verdergaande samenwerking met partners, de ouders, het mbo, bedrijfsleven en natuurlijk onze vaste partner SPON."

Jim Bijlstra benadrukt dat het om een besturenfusie en niet om een scholenfusie gaat. ,,Er zullen geen scholen worden samengevoegd. Er worden ook geen scholen of locaties gesloten. We passen goed bij elkaar en we maken elkaar sterker. Dat hebben we de afgelopen jaren ervaren. Op die solide basis bouwen we nu verder door als besturen echt samen te gaan."

Het Griendencollege is een zelfstandige school voor vmbo (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg) in Sliedrecht. De school profileert zich met uitstekende loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) waardoor leerlingen goed voorbereid kunnen doorstromen naar het mbo en hun latere beroep.

SPON biedt op 8 scholen in de regio Drechtsteden en Gorinchem passend onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar, die behoefte hebben aan onderwijs met veel individuele aandacht dat aansluit bij hun mogelijkheden.

Op de foto staan Christa van Delen (directeur-bestuurder Griendencollege)en Jim Bijlstra (voorzitter college van bestuur SPON).