• Archief BDUmedia

Groen licht toekomst gemeentepanden

SLIEDRECHT Een aantal verkopen, herbestemmen of eerst meer onderzoek doen naar de mogelijkheden. De gemeenteraad ging dinsdag akkoord met de collegeplannen voor gemeentepanden.

 

door Simon Fousert

Gebruik is beter dan bezit, was het betoog van een aantal fracties. Dat principe gold voor hen ook voor het raadhuis, waar de afgelopen week de nodige ophef over was. Inwoner Martin Dekker zette de Facebookpagina 'Tegen verkoop raadhuis Sliedrecht' op die vervolgens honderden medestanders trok. Overigens was voor de raadsvergadering al zeker dat over het raadhuis eerst aanvullend onderzoek over de toekomst van het pand plaatsvindt voordat er een besluit valt. ,,Ik sta wel een beetje bang om me heen te kijken", trapte Timon Pauw (PRO Sliedrecht) met een knipoog af. ,,Kan ik het gemeentehuis straks wel veilig verlaten? Toch ontkom ik niet aan ons standpunt. Gebruik is belangrijker dan bezit. Dat zeiden we 5 á 6 jaar geleden al. Als er dan een koper komt, dan zou afstoten zomaar beter kunnen zijn", vond Pauw. ,,We komen er na het onderzoek graag op terug." Ook het CDA sloot verkoop van het raadhuis niet uit. Wel benadrukte raadslid Vincent Prins de emotionele en cultuur-historische waarde van het pand. ,,Verkoop is geen doel, maar slechts een mogelijkheid voor het CDA. We moeten goed kijken hoe de gemeente het in eigendom kan houden. Persoonlijk hoop ik ook dat de raadsvergadering hier kan blijven plaatsvinden, al bestaat de kans dat dit niet lukt." Voor PVDA'er Anton van Rees werd duidelijk dat de toekomst van het raadhuis een gevoelige snaar raakt. ,,Ik begrijp de vrees voor verpaupering als dit gebouw in handen valt van louche projectontwikkelaars. Maar wij vinden het een prima alternatief als er een goede huishouder komt. We besteden het geld liever aan voorzieningen en onderhoud in onze directe omgeving."Voor het pand van jongerencentrum Elektra stelden PRO Sliedrecht en PvdA voor om het onderzoek naar een alternatieve locatie te schrappen. Dat verzoek kreeg echter geen steun. Wethouder Len van Rekom maakte opnieuw duidelijk dat het pand veel te veel aan onderhoud kost. ,,Ik snap niet wat er tegen is om onderzoek te doen naar een alternatief voor SOSJ (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht, red.)." Onnodig, aldus raadslid Pauw namens PRO Sliedrecht. ,,Zo'n pand is niet te vinden. Bovendien zijn de gebruikers tevreden."