Groen licht voor renovatie BW-plein

SLIEDRECHT De Sliedrechtse gemeenteraad stemde dinsdagavond unaniem in met het voorstel van het college om een bedrag van circa 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de revitalisering van het Burgemeester Winklerplein. Anton van Rees (PvdA) maakte wel kenbaar dat zijn fractie erop tegen is dat de gemeente, om met zijn woorden te spreken, voor zes ton de ambities van een grootgrutter sponsort. Als het aan hem had gelegen was het slopen van de kiosken aan de oostzijde - ten faveure van Albert Heijn - uit het voorstel geschrapt.

Door Erik de Bruin

Het amendement van de PvdA werd door geen enkele fractie gesteund. Wel werden er kritische vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Hans Tanis. Dat had grotendeels te maken met de betogen van twee kioskeigenaren. Zowel Lyda van Bekkum als Anja den Besten, die beiden in de nabijheid van AH, een kiosk verhuren, maakten gebruik van het inspreekrecht. Eerstgenoemde trok fel van leer. ,,Het kan toch niet waar zijn dat zeven Sliedrechtse ondernemers (drie eigenaren en vier huurders, red.) aan de kant worden gezet?! En dat niet onder het mom van meer parkeerruimte creëren, wat ons altijd werd voorgehouden, maar omdat de supermarkt wil uitbreiden. We moeten niet weg voor het plan, maar voor één ondernemer."

Van Bekkum en Den Besten willen de kiosken behouden en een facelift geven, zoals aan de noordzijde gaat gebeuren. Die hoeven niet weg omdat de winkels achter de kiosken geen belangstelling hebben in uitbreiding. Aan de oostkant wel. De gemeente heeft, zo lichtte Van Bekkum uit, gesprekken gevoerd met Albert Heijn over de toekomstige aankoop van grond nabij de kiosken. Voor de eigenaren van de kiosken is vervangende winkelruimte beschikbaar, maar die noemen zij ,,niet gelijkwaardig". ,,Begrijp ik het goed dat u in de buurt van grote broer Albert Heijn wil blijven?", vroeg Ton Spek van het CDA. Den Besten knikte. Wanneer dat niet mogelijk is, zouden er gerechtelijke stappen genomen kunnen worden.

Spek stelde vervolgens aan de kaak dat er te laat is gecommuniceerd. Tanis beaamde dat deels ,,De stuurgroep, waar winkeliers in zitten, was hiervan op de hoogte, maar heeft het niet goed gecommuniceerd naar haar achterban. Aan de andere kant wil ik wel wijzen op de informatiebijeenkomst die vorig jaar juli is gehouden in het gemeentehuis. Dat was een bijeenkomst voor alle omwonenden, inclusief de eigenaren en huurders. We hebben toen verteld over het voorkeursrecht dat we als gemeente op de oostelijke kiosken willen vestigen."

De wethouder was helder over Albert Heijn en de veelvuldig door de twee ondernemers genoemde zes ton. Op de vraag van Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) of dit niet te laag is, antwoordde hij dat het om een netto-bedrag gaat. ,,Albert Heijn draagt ook bij. Wat zij betalen voor de grond, die wordt verkocht voor een marktconforme prijs, wordt erbij opgeteld." Venis zei met Albert Heijn te hebben gesproken. ,,Dat de supermarkt gaat uitplinten, is nog geen uitgemaakte zaak. Ze weten het niet zeker." Cees Paas van de SGP-ChristenUnie vroeg het college een uiterste inspanning te verrichten om de verontruste winkeliers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Aan de oostkant dient volgens hem een gevarieerd winkelaanbod te blijven met de kiosken wellicht in het uitgebreide pand dat eigendom is van de supermarkt. ,,Ik begrijp dat sommige ondernemers zich niet gehoord voelen, maar financieel is dit een normale gang van zaken", zei VVD-raadslid Roelant Bijderwieden. ,,Ze worden gecompenseerd."

Er was nog een derde inspreker. Shirley Lanser van de stichting Sliedrecht Groen vroeg aandacht voor de platanen aan de westzijde van het BW-plein, die gekapt dreigen te worden. Verschillende partijen reageerden hierop en riepen het gemeentebestuur op een duurzaam plein te realiseren met ruimte voor bestaand en nieuw groen.