• Archief BDU

Herstart Delrin fabriek DuPont

SLIEDRECHT Gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben dinsdag 15 november een gesprek gevoerd met de directie van DuPont. DuPont heeft de provincie geïnformeerd dat veiligheidsstudies naar alle onderdelen van de Delrin fabriek van DuPont zijn uitgevoerd en er een plan van aanpak is opgesteld. De veiligheidsstudies en het plan van aanpak van DuPont zijn door een onafhankelijk expert, te weten Witteveen + Bos bekrachtigd. In de loop van woensdag 16 november mag DuPont beginnen met de voorbereidingen om de twee stilgelegde productielijnen van de Delrin fabriek van DuPont op te starten.

Op 11 oktober heeft ook een gespek plaatsgevonden tussen het provinciebestuur en de directie van DuPont. Het gesprek volgde op het incident met formaldehyde op 10 oktober in de Delrin fabriek van DuPont. In het gesprek is aangegeven dat DuPont, naar de mening van de provincie, de Delrin fabriek niet mag opstarten voordat het bedrijf heeft aangetoond middels veiligheidsstudies dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om de Delrin fabriek veilig te kunnen bedrijven zowel in technisch opzicht als qua bediening door operators. OZHZ heeft de veiligheidsstudies en het daarbij ingediende plan van aanpak van DuPont beoordeeld. De conclusie is dat voldaan wordt aan de eisen die in de dwangsom van 12 oktober zijn gesteld aan het hervatten van het productieproces in de Delrin fabriek.

Bij het gesprek op 15 november was ook de directie van Chemours aanwezig. De gedeputeerden hebben de directie van Chemours in overweging gegeven om vergelijkbare veiligheidsstudies uit te voeren.

Label:

DuPont