• Foto: Robert Vos

Herstel arbeidsmarkt zet door in Drechtsteden

DRECHTSTEDEN Er komen meer banen, meer vacatures en minder WW-uitkeringen in de Drechtsteden. Dat voorspelt UWV voor de periode 2015-2016.

UWV gaat er voor dit jaar vanuit dat het aantal lopende WW-uitkeringen daalt met 5,5 procent (van 6500 naar 6100). In 2016 neemt het aantal WW-uitkeringen met nog eens 400 af in de Drechtsteden. Ook neemt na jaren van krimp het aantal banen weer toe. Bijna alle sectoren in het bedrijfsleven profiteren, inclusief de lang geplaagde bouwsector. Dat geldt niet voor de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en openbaar bestuur. Daar neemt de werkgelegenheid ook dit en volgend jaar verder af in de Drechtsteden. Dit zijn enkele conclusies uit de arbeidsmarktprognose die UWV woensdag presenteerde.

In de leeftijdsgroep tot 15-34 jaar wordt de sterkste afname van de WW verwacht. Het aantal 55-plussers met een WW-uitkering neemt in 2015 nog licht toe, om in 2016 iets te krimpen. Met name deze groep blijft een moeilijke positie op de arbeidsmarkt houden.

Op basis van de economische groeiraming van het CPB verwacht UWV dit jaar landelijk een toename van het aantal banen met 0,5 procent. Voor 2016 stijgt dat verder naar 0,7 procent. In de Drechtsteden verwacht UWV een iets gunstigere werkgelegenheidsontwikkeling dan landelijk. Sectoren die het meest profiteren van de economische groei zijn de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening. In de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en openbaar bestuur blijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid achter.

Ook de beweeglijkheid op de arbeidsmarkt neemt toe. Werknemers zullen door de gestegen kansen op de arbeidsmarkt vaker wisselen van baan. Volgens de UWV-prognose ontstaan dit jaar landelijk 779.000 vacatures, een toename met 68.000 (9 procent) ten opzichte van 2014. In 2016 neemt het aantal vacatures verder toe met 69.000. Behalve in het openbaar bestuur, groeit het aantal vacatures in alle sectoren. Dit geldt met name voor de detailhandel door meer bestedingen van consumenten en voor de bouw door het aantrekken van de woningmarkt. Ook in de sector zorg en welzijn ziet UWV, ondanks banenkrimp, toch groei van het aantal vacatures.