• Rijkswaterstaat is de kwaliteit van het drinkwater is in het geding. ANP REMKO DE WAAL

    Remko de Waal

'Hoe betrouwbaar is Chemours nog?'

SLIEDRECHT Wethouder Hanny Visser zei dinsdagavond tijdens de raadsvergadering de tel kwijt te zijn. ,,Hoe vaak heb ik hier wel niet gestaan met een slecht nieuws-verhaal over Chemours en/of DuPont? Ik weet het al niet eens meer. Er is opnieuw veel ophef. De harde woorden van de minister kan ik van harte ondersteunen."

door Erik de Bruin

Ze doelde op de felle kritiek die Schultz van Haegen maandag had geuit nadat bekend was geworden dat Chemours GenX-stoffen, die worden gebruikt bij de fabricage van teflon, ook direct in de rivier heeft geloosd waar dat altijd indirect via de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet gebeuren. ,,Ja zeggen, Nee doen. Hoe betrouwbaar ben je dan?", vroeg Jan Visser van de SGP-ChristenUnie zich hardop af. ,,De bagatelliserende reactie van het bedrijf dat het maar één procent van de totale uitstoot in het water betreft is zeer kwalijk." Anton van Rees zei zelfs dat Chemours liegt. ,,Ze schrijven het volledig toe aan het regenwater, maar dat kan helemaal niet." Wat hem betreft beëindigt de gemeente de gesprekken met het chemieconcern. ,,Het wordt steeds moeilijker", reageerde de wethouder, ,,om Chemours en DuPont als betrouwbare gesprekspartners te zien. Het vertrouwen is niet groot en als ik hun verhaal aanhoor zal dat waarschijnlijk met een houding zijn van 'Ja, het zal wel', maar een deur helemaal dichtslaan is niet verstandig." Ze gaf aan met de directie te hebben gesproken. ,,Vanmorgen over de telefoon. Ik hoorde verbaasd aan dat ze zelf ook verbaasd zijn. Bewust of onbewust? Dat laatste vind ik net zo erg. Weten ze wel waar ze mee bezig zijn? Hoe is dit nu toch weer mogelijk?" Hun verklaring ('beter gezegd hypothese') over naar de lucht geëmiteerde GenX die is neergeslagen op de rivier noemde Visser twijfelachtig. Nadere actie, waar haar naamgenoot om vroeg, komt er (nog) niet. Althans; niet geïnitieerd door Sliedrecht zelf. De gemeente wacht af waarin het aangekondigde harde optreden van het ministerie en Rijkswaterstaat resulteert. De SGP-ChristenUnie en de PvdA hintten naar stopzetting van het productieproces en het bij het Openbaar Ministerie aangeven van een milieudelict. De wethouder vaart op het bevoegd gezag. ,,Dat, zo hebben wij tot ons genoegen geconstateerd, veel alerter is geworden. Als Sliedrechts college zeggen wij: We willen geen enkele emissie meer. Een fabriek als deze hoort niet in een dichtbevolkt gebied thuis."