• Koen van Weel

Hoge waarde PFOA bij 18 personen niet te verklaren

SLIEDRECHT Het is onduidelijk hoe het komt dat achttien personen een extreem hoge hoeveelheid PFOA in hun bloed hebben. Dat is de conclusie na extra onderzoek door het RIVM. Het rapport werd eerder vandaag door provincie Zuid-Holland naar buiten gebracht.

Het extra onderzoek werd in juni 2017 uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland, het Rijk en de gemeenten Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht. De instanties wilden weten waarom deze achttien mensen beduidend meer van de giftige stof, uitgestoten door Dupont/Chemours in Dordrecht, in hun bloed hadden dan de ruim 300 anderen die rond de chemische fabriek woonden en deelnamen aan een steekproefonderzoek.

Van de achttien mensen met een verhoogde waarde PFOA deden veertien mee aan het vervolgonderzoek. Tijdens interviews met deze groep mensen zijn mogelijke bronnen van PFOA en de aanwezigheid daarvan in de omgeving van de deelnemers besproken. Het RIVM geeft de korte woonafstand tot de fabriek en het feit dat deelnemers daar relatief lang wonen als mogelijke belangrijke oorzaken aan van een verhoogde waarde PFOA in hun bloed. Andere bronnen, naast de nabije en lange blootstelling van stoffen die zich door de lucht verspreidden, zijn in de gesprekken niet naar voren gekomen.

Of het eten van groente, fruit uit de eigen moestuin of eieren van scharrelkippen die in de tuin rondliepen bijdragen aan de verhoogde waarde, is volgens het RIVM nog onduidelijk. Het zogeheten moestuinonderzoek, dat ook door het RIVM wordt uitgevoerd, loopt nog en wordt namens de andere gemeenten in opdracht van Dordrecht gedaan. In februari 2018 verwacht men de resultaten.Een andere mogelijke oorzaak van de hoge bloedwaarde kan volgens het RIVM verklaard worden door de snelheid waarmee het lichaam PFOA afstoot. Gemiddeld is dat in vier jaar, maar per individu kan dit uiteenlopen van 1,5 tot 9,1 jaar.