• DIEDERIK DE KLERK

Humanitas Home-Start op zoek naar vrijwilligers

SLIEDRECHT Humanitas Home-Start biedt op vriendschappelijke basis emotionele en praktische hulp aan jonge gezinnen die een tijdje een steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zelf opvoedingservaring hebben. Zij steunen een gezin door hen (meestal wekelijks) te bezoeken. In de gemeente Sliedrecht is behoefte aan nieuwe Home-Startvrijwilligers.

Vrijwilligers van Home-Start krijgen door dit werk het gevoel iets voor anderen te kunnen betekenen en leren daar zelf ook weer heel veel van. Voelt u er ook iets voor om als vrijwilliger een gezin met jonge kinderen te ondersteunen? Dan bent u van harte welkom bij Home-Start Sliedrecht.

Als u overweegt vrijwilliger bij Home-Start te worden, bespreekt u eerst in een kennismakingsgesprek met de coördinator de werkwijze van Home-Start, uw motivatie, wensen, mogelijkheden en achtergrond. Daarna volgt de voorbereidingscursus die u vertrouwt maakt met de methodiek van Home-Start. Deze cursus zal dit voorjaar worden gestart. Er zijn nog plaatsen vrij. Vervolgens maakt u afspraken over hoe u inzetbaar bent in een gezin. U wordt vervolgens begeleid door de coördinator. Home-Start Sliedrecht wordt uitgevoerd door Humanitas.

Enthousiast geworden? Bel of mail vrijblijvend voor meer informatie naar de coördinator van Home-Start Sliedrecht, Sascha Zonneveld: 06-20249328 of s.zonneveld@humanitas.nl. Meer informatie: www.home-start.nl of www.humanitas.nl.