• SGPChristenUnie Sliedrecht

Iedereen moet kunnen meedoen

Dit was de slogan waarmee ik drie jaar geleden de verkiezingen inging. Iedereen moet kunnen meedoen. De omvang van deze zin is me in de loop van de tijd steeds duidelijker geworden. Want om mee te kunnen doen, is het nodig om gezien te worden. Veel mensen kunnen hiervoor zelf zorgen. Zij hebben de middelen en daardoor de mogelijkheid om keuzes te maken zodat zij meedoen. Maar juist degenen die dit niet hebben, hoe komen zij in beeld? Er is in Sliedrecht een scala aan organisaties die klaarstaan om hen te ondersteunen. De voedselbank, Stichting JA, Sliedrechtse Zonnestraaltjes, de Swing Market, alle Sliedrechtse kerken en zo nog meer. En er zijn instanties die mensen die hulp nodig hebben doorverwijzen naar bovengenoemde organisaties. Zoals het Sociaal Team Sliedrecht, Participe, de huisartsen. Maar weet iedereen elkaar te vinden? Of, is iedereen in beeld? De gemeente kan hierin een rol spelen om alle organisatie bij elkaar te roepen, zodat men elkaar leert kennen en waar nodig tot een afstemming kan komen.

Dan hebben we het hier alleen nog maar over Sliedrecht. Maar ook in Drechtstedenverband gebeurt er van alles, maar kan er nog meer. Bijvoorbeeld één loket voor mensen die inkomenshulp nodig hebben, zodat men efficiënter geholpen kan worden. Maar ook preventie om situaties van armoede zo mogelijk te voorkomen. En na een traject van schuldhulpverlening goede nazorg, zodat terugval zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Zowel in Sliedrecht als in Drechtsteden staat het armoedebeleid op de agenda. En dat is een goede zaak, want iedereen moet kunnen meedoen. Ik word warm als ik lees over initiatieven als de stamppotmaaltijden in Pand 33, ontmoetingen in het Creatief Centrum Sliedrecht, samenkomsten in de buurthuiskamer in de Havikflat. Want het ontmoeten van de ander is het begin van het meedoen.

Ria de Mul

Gemeenteraadslid SGP-ChristenUnie