• Archief BDUmedia

IHC IQIP: CDA-fractie dringt aan op metingen

SLIEDRECHT Na mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering op 14 februari heeft de CDA-fractie nu ook schriftelijke vervolgvragen gesteld over de proefpaal die IHC IQIP wil plaatsen om de zelfgemaakte Hydrohammers te testen waarmee funderingspalen in de zeebodem worden geslagen. De christendemocraten willen van het college weten of zij bereid is er bij het bedrijf, dat zich heeft gevestigd op de vroegere scheepswerf aan de Molendijk, op aan te dringen dat een aantal acties wordt ondernomen. ,,We vinden dat schade in de omgeving moet worden voorkomen", schrijft Vincent Prins. ,,Bij werkzaamheden met mogelijke trillingshinder worden elders vaak zogenoemde deformatiemetingen verricht. Hiermee wordt vastgesteld of er veranderingen of vervormingen plaatsvinden als gevolg van de trillingen. Omdat hiervoor een uitgebreide nulmeting nodig is, worden eerst meetpunten aangebracht in de omgeving. Bijvoorbeeld in de muren van woningen.

Bewoners van de Kroonstraat en de Molendijk (bij de schriftelijke vragen noemt hij ook de L. van der Wielstraat en Baanhoek) maken zich, zo vertelde Prins in de raad, zorgen. Het CDA betreurt het dat de gemeente, die eind januari een vergunningaanvraag heeft gekregen van IHC IQIP, een afwachtende houding aanneemt. ,,Waarom wordt er niets gedaan met de signalen van omwonenden? Communicatie in aanloop naar de vergunning (die nog niet is verstrekt; eerst moet nog het ontwerpbesluit worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd waarna betrokkenen zienswijzen kunnen indienen, red.) kan bijdragen aan het wegnemen van de zorgen en kan dus ook leiden tot minder bezwaren." Wethouder Hans Tanis liet op 14 februari weten dat het bedrijf een informatiebijeenkomst heeft gehouden en nieuwsbrieven verstuurt. Op 18 juli 2016 schreef IHC aan de omgeving dat metingen van een milieukundig adviesbureau aantonen dat vanuit de locatie van de permanente proefpaal geen trillingen worden voortgebracht die hinder veroorzaken in de woon- en werkomgeving.