• Archief BDUmedia

IHC IQIP: 'Vergunningaanvraag niet gemist'

SLIEDRECHT ,,Voorkom dat de Kroonstraat en de Molendijk het Loppersum van de gemeente Sliedrecht worden." Dat zei CDA-raadslid Vincent Prins dinsdagavond tijdens de raadsvergadering, daarmee verwijzend naar het Groningse dorp dat gebukt gaat onder de winning van aardgas. Omwonenden van IHC IQIP hebben, zo vertelde hij, kenbaar gemaakt dat ze zich zorgen maken over de testinstallatie voor hydraulische heihamers die het bedrijf wil plaatsen. ,,Is hier al een verguning voor aangevraagd? Dat willen de bewoners, die met ons contact hebben gezocht, graag weten. Ze zijn bang dat ze de aanvraag hebben gemist. IHC had immers bekendgemaakt dit in december te gaan doen", aldus Prins, die van wethouder Hans Tanis te horen kreeg dat de vergunningaanvraag op 25 januari is binnengekomen en nog ambtelijk wordt getoetst alvorens het ontwerp-besluit wordt gepubliceerd en ter inzage wordt gelegd. Als de bezwarentermijn van zes weken is verstreken, volgt de definitieve besluitvorming. Ongeruste bewoners kunnen zienswijzen indienen. Hun zorgen hebben te maken met de (geluids)trillingen die de proefpaal veroorzaakt. ,,Wat niet is te vergelijken met het geluid van reguliere heiwerkzaamheden", zei de directeur van IHC IQIP eerder in deze krant. ,,De paal steekt maar drie meter boven de grond uit." Met de installatie worden de door het bedrijf gemaakte Hydrohammers gestest waarmee de funderingspalen van windmolens in de zeebodem worden geslagen.