Ingezonden: 'AZC Alert Sliedrecht is geen eenmansactie'

Wij vinden dat het tijd wordt om openheid van zaken ter geven door ons bekend te maken als de mensen achter AZC Alert Sliedrecht. Wij zijn Mark Jongeneel (28), Bas Breur (64), Cees Westerhout (35) en Sandra Visser (43). Wij zijn voor een democratisch en een geweldloos verzet tegen een AZC in Sliedrecht. Wij vinden dat mensen zich moeten laten horen door tijdens de raadsvergadering van 8 maart gebruik te maken van hun inspreekrecht. Iedere burger heeft namelijk het recht om in vijf minuten zijn mening te geven over het onderwerp vluchtelingenopvang dat geagendeerd is tijdens de raadsvergadering van 8 maart. Daarnaast willen wij alle democratische en juridische middelen gaan benutten om een AZC in Sliedrecht tegen te houden. De komende tijd willen wij in gesprek gaan met burgemeester en wethouders en de raadsfracties. De Sliedrechtse politiek heeft daarvoor reeds een uitnodiging ontvangen.

AZC Alert Sliedrecht denkt dat het Sliedrechtse politieapparaat geen AZC aankan met 250 personen voor de gedurende 2 jaar. Deze mensen komen uit het Midden-Oosten en Afrika, daar leven deze mensen in een tribale samenleving. Als je twee stammen bij elkaar zet in één AZC dan vechten ze elkaar de tent uit als ze elkaar vijandig gezind zijn. Het lijkt ons sterk dat de politie over de capaciteit beschikt om daar de orde te kunnen handhaven (vier wijkagenten). Daar komt nog bij dat deze mensen uit een hele andere beschaving komen waar vrouwen maar één recht hebben en dat is het baren van kinderen. Waar homo's niet getolereerd worden en als minderwaardige mensen worden beschouwd. Dan hebben we het nog niet eens over gehad hoe tegen joden wordt aangekeken. Denk dat de gemeente bij een komst van een AZC ook gelijk beveiliging kan regelen voor de dijksynagoge. Een AZC in Sliedrecht zal dus een botsing der beschavingen betekenen.

AZC Alert Sliedrecht is voor kleinschalige opvang voor gezinnen met kinderen uit Syrië. Zo'n noodopvang moet plaats bieden aan maximaal vijftig mensen. Maar wij zijn tegen noodopvang voor economische migranten. Wij zijn van mening dat in de noodopvang geen Nederlandse lessen moeten worden gegeven immers deze mensen hebben geen verblijfsvergunning en als de oorlog voorbij is, dan moet men terug naar hun vaderland. Deze mensen zijn dan hard nodig om hun land weer op te bouwen.

Contactgegevens AZC Alert Sliedrecht: azcalertsliedrecht@gmail.com, https://www.facebook.com/AZC-Alert-Sliedrecht-1651215998476031/ en @alert_azcSLD.