Ingezonden brief inzake Dupont-Chemours

Ingezonden brief aan alle inwoners en bestuurders van Sliedrecht
(en overige Drechtsteden),

Net als vele anderen ben ik boos, hartstikke boos, omdat er door minister Cora van Nieuwenhuijzen én door Rijkswaterstaat én "last but not least" door Dupont of Chemours gewoon openlijk gesold wordt met onze gezondheid. Blijkbaar denken ze, dat onze hersenen in de loop der jaren dusdanig door die smerige PFOA en GenX uitstoot zijn aangetast, dat we helemaal niet meer door hebben dat we voor de gek gehouden worden. "Belazerd" of "besodemieterd" zou een beter woord zijn, maar ik heb me voorgenomen om – ondanks mijn boosheid – geen grove woorden in deze brief op te nemen.

Een half jaar geleden maakt Chemours vol bombarie bekend, dat ze de systemen om GenX hulpstoffen gaan optimaliseren met actieve koolstofbedden. Minimaal 90% gaan ze eruit halen per 1 januari 2019 en eind 2020 gaat dat zelfs 99% worden. Chapeau!

Drie maanden geleden lees ik wederom een "juichend" persbericht van Chemours, dat ze inmiddels op hun eigen schema voorlopen en daar is zelfs "concreet bewijs" voor.

En dan, dan komt eerder deze week het bericht van onze minister Cora van Nieuwenhuijzen (VVD, maar dat is louter toeval, toch?), dat Dupont of Chemours vergunning krijgt om maximaal 5 kilo GenX per jaar en maximaal 2 kilo PFOA per jaar rechtstreeks te mogen lozen in de rivier.

Vervolgens wordt er in een technisch verhaal over "atmosferische depositie" en "afspoeling met hemelwater" uitgelegd, dat die GenX eigenlijk altijd al geloosd werd, doch zonder vergunning.
In gewoon Nederlands: er komt GenX neerslag op het fabrieksterrein en als het gaat regenen, dan spoelt dat automatisch de rivier in.

Ja, dat wisten wij hier allemaal al lang, want heel Sliedrecht (en omgeving!) is al decennia lang vergeven van deze smerige neerslag en ook aan onze kant van de rivier regent het wel eens, zodat je die troep inmiddels hier overal tegenkomt.

In Amerika, waar ook zo'n fabriek staat, is inmiddels met zekerheid vastgesteld, dat deze reststoffen leiden tot tumoren in o.a. lever, nieren en testikels, terwijl omwonenden bij fabriek in Amerika meer dan anderen last hebben van allerlei vreselijke soorten kanker.

Ik durf te beweren op basis van alle kanker-gevallen, waar ik in mijn directe omgeving in de Westwijk van Sliedrecht (direct onder de "rook" van Dupont/Chemours) over hoor, dat kanker hier procentueel ook veel meer voorkomt dan elders en ik vrees, dat dat in andere delen van Sliedrecht en omgeving niet veel anders zal zijn.

En als mevrouw Cora van Nieuwenhuijzen niet weet wat voor een vreselijke rotziekte kanker is voor de patiënten zelf en voor alle liefhebbende naasten, dan kan en wil ik haar dat graag uit zeer bittere ervaring en tot in het kleinste detail vertellen.

Kortom, dit is een oproep tot "burgerlijke ongehoorzaamheid", want we moeten dit niet langer pikken.
Het gaat om onze gezondheid en om die van onze kinderen en kleinkinderen en hun nageslacht tot in lengte van jaren.

Wat kunnen en moeten we gaan doen:

1. Het plan is om op de PvdA-website een meldpunt te maken voor alle inwoners om daar opgave te doen van alle kankergevallen, die zij in hun directe omgeving hebben meegemaakt. Dat mag en kan anoniem, d.w.z. als er maar een straatnaam bij staat en het type kanker, in welke periode en de al dan niet dodelijke afloop. Voor Cora zeg ik er nog maar even bij, dat dat laatste vrijwel altijd het geval is. Daarmee kunnen we alle gevallen van kanker in kaart brengen en uiteindelijk bewijzen, dat het aantal kankergevallen hoger is naarmate de patiënt of het slachtoffer dichter bij Dupont/Chemours woont.
2. Die rommel moet uiteindelijk terug naar waar het vandaan komt en dus wil ik met de PvdA in Sliedrecht een nieuwe langlopende actie optuigen om elke zaterdag morgen een emmer met vervuilde Sliedrechtse grond voor de poort van Dupont/Chemours terug te storten.
Dat doen we elke week met een grote groep verontruste inwoners en elke week brengen we een emmer meer gifgrond terug, dus over een half jaar gaan we dan met 26 emmers op pad en over een jaar met 52 emmers. En als er niemand naar ons luistert, dan kan Cora of haar opvolger zelf hopelijk wel uitrekenen hoeveel emmers vervuilde grond er dan over twee, vijf of tien jaar liggen. Elke week weer!

Dat doen we niet lopend, maar op de fiets, scooter, scootmobiel of ander vervoermiddel, zodat het wekelijks relatief weinig tijd kost en iedereen er gemakkelijk aan mee kan en moet doen.
Ik stel voor om daarmee te beginnen op zaterdag 18 mei 2019 vanaf station Sliedrecht-West / Baanhoek met vertrek om 10:00 uur en dat duurt dan m.i. max. één uur. En dat uiteraard elke zaterdag weer.

Op basis van deze actie komt de publiciteit vanzelf op gang en die gaan we uiteraard ook zelf aanmoedigen door met grote regelmaat lokale en landelijke politici uit te nodigen om met ons mee te gaan. Overigens zijn inwoners/deelnemers uit alle andere Drechtsteden-gemeentes ook van harte welkom om mee te doen.

Graag nodig ik u uit om op Facebook uw commentaar, suggesties en uiteraard uw deelname te bevestigen, want we moeten wel met minimaal 52 mensen beginnen, elke week weer, zodat we dan in elk geval over een jaar voldoende mensen en vervoermiddelen hebben om ieder een emmer vuile grond mee te nemen naar "de overkant".

Ook hebben we dan behoefte aan vrijwilligers om e.e.a. mee te organiseren en te begeleiden; als u dat wilt, geef dat dan s.v.p. ook aan in uw reactie op onze Facebook-pagina.

Over een week houden we u dan op de hoogte van de ontwikkelingen en komen we tevens met een uitgewerkt(er) plan om alle kanker-gevallen in Sliedrecht te registreren op de hierboven aangegeven wijze.

Ik, wij, de Partij van de Arbeid en alle inwoners van Sliedrecht rekenen op u allen!

PvdA Sliedrecht,

Joop Keesmaat en Anton van Rees