INGEZONDEN: De Staatsliedenbuurt moet blijven!

SLIEDRECHT - Enkele weken geleden heeft Tablis Wonen de plannen voor de herstructurering aan de bewoners voorgelegd. Men beweert nog niet te weten wat terug wordt gebouwd, maar wel wat gesloopt moet worden. Een groot aantal gezinnen zal al binnen een jaar een ander onderkomen moeten zien te vinden. Gezien het feit dat er geen vergelijkbare woningen met bijvoorbeeld een tuintje in Sliedrecht zijn, maar ook amper woningen in dezelfde prijsklasse, betekent dit, dat de bewoners voor veel hogere huurlasten komen te staan en veelal Sliedrecht moeten verlaten. Door minder woningen te realiseren, waarvan ook nog 25 % voor hogere inkomens, verdwijnen er in totaal alleen al 166 sociale huurwoningen. En het bestand aan goedkope woningen dreigt in de Staatsliedenbuurt geheel te verdwijnen. Deze trend is al ingezet door het verhogen van huren bij nieuwe huurders en de jaarlijkse huurverhogingen. De Bewonersvereniging van de Staatsliedenbuurt werd tijdens het gehele proces niet als volwaardige gesprekspartner betrokken, over de startnotitie werden wij een week van tevoren mondeling geïnformeerd.Alles moet nu heel snel besloten worden. Wij hebben dan ook het gevoel dat men hier de nieuwe wetgeving uit Den Haag, die eraan zit te komen, even te vlug af wil zijn. Hier worden namelijk de corporaties verplicht zich op hun oude doelgroepen huurders te richten: de mensen met een klein inkomen. Natuurlijk zijn wij het hier niet mee eens. De huurders van nu, die altijd keurig betaald hebben, en al meer dan 20 jaar nog steeds op fatsoenlijk groot onderhoud wachten, worden de dupe. Zij financieren nu de sloop en nieuwbouw voor nieuwe huurders. 80% kan er op rekenen dat voor hun geen plaats meer is in onze oude wijk. Een goed functionerende volkswijk met grote sociale samenhang dreigt te verdwijnen. Wij gaan ons tegen deze plannen verzetten. Zij staan haaks op het plan van aanpak, dat in 2011 door 70% van de huurders getekend werd.Op dinsdag 30 september '14 wordt de startnotitie voorgelegd aan de Raad. Ook wij hebben als huurdersorganisatie inspraak op deze avond. Wij zullen er alles aan doen om de Raad te overtuigen dat het maatschappelijke belang voor het behoud van onze wijk en daarmee betaalbare sociale huurwoningen groter is dan het belang van een corporatie om een nieuwe welstandswijk te realiseren en daarmee opnieuw, na de Oude Uitbreiding en de Karekietflat, het aantal betaalbare en goedkope sociale huurwoningen in Sliedrecht drastisch te verlagen. Voor bewoners uit te andere projecten was er altijd nog de Staatsliedenbuurt als alternatief. Voor de huurders van de Staatsliedenbuurt is er in Sliedrecht geen alternatief.Daarom onze oproep aan de politiek van Sliedrecht, op te staan voor de belangen van de huurders van de Staatsliedenbuurt en ook voor het maatschappelijk belang van de mensen met lage inkomens, die op woningen, zoals in de Staatsliedenbuurt zijn aangewezen. De armoedeval en vertrek uit Sliedrecht dreigt voor velen.En ook een oproep aan de huurders in de Staatsliedenbuurt: laat u niet bang maken en onder druk zetten. Wij willen u vragen op deze raadsvergadering op 30 september massaal aanwezig te zijn, om ons betoog voor het behoud van de wijk kracht bij te zetten.Namens het Bewoners Comité Staatsliedenbuurt (BCS)Helga Seinsch, voorzitter