Inhaalverbod A15

SLIEDRECHT - Rijkswaterstaat past het inhaalverbod vrachtverkeer aan. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en draagt bij aan de verkeersveiligheid. Medio december 2014 zijn alle borden geplaatst. In 2003 is op een deel van het Nederlandse autosnelwegennet een inhaalverbod voor vrachtverkeer ingesteld. De afgelopen jaren zijn veel snelwegen verbreed tot drie of meer rijstroken. Op deze wegen, circa 300 km, geldt in de nieuwe situatie géén inhaalverbod meer voor vrachtwagens, omdat er nu voldoende rijstroken zijn om veilig in te kunnen halen. Op dit moment geldt op ongeveer de helft van het aantal snelwegen met twee rijstroken een inhaalverbod voor vrachtwagens. Op wegen met veel vrachtverkeer waar het inhaalverbod tot colonnevorming leidt en ander verkeer moeilijk kan in- en uitvoegen, wordt het opgeheven. Bijvoorbeeld op de A15, knooppunt Gorinchem - Papendrecht (v.v.). Info: rijkswaterstaat.nl.