• Archief BDUmedia

Inkoop Nieuwe Stijl bespaart 30 miljoen euro

SLIEDRECHT - Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) heeft in de jaren 2013 en 2014 een aanbestedingsresultaat op de inkoop voor zijn klanten behaald van ruim 30 miljoen euro. Eind 2012 stemde het Drechtstedenbestuur in met 'inkoop nieuwe stijl'. In het voorstel werd toen een aanbestedingsresultaat van 20 à 30 miljoen euro voorzien over een periode van drie jaar. In de praktijk is met de nieuwe werkwijze die doelstelling al na twee jaar behaald.

Team Inkoop van het SCD begeleidt klanten bij aanbestedingen en is samen met de klant nadrukkelijk betrokken bij het inkoopmanagement. Klanten zijn de zes gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden, Dienst Gezondheid en Jeugd, Omgevingsdienst en de Regionale Ambulance Dienst. In 2012 constateerde het SCD dat team Inkoop in slechts 14 procent van alle inkooptrajecten betrokken werd. Dit percentage is inmiddels opgelopen naar ruim 25 procent. De inschatting was dat grote inkoopvoordelen konden worden behaald door meer regionaal aan te besteden.

In het kort houdt Inkoop nieuwe Stijl in: een proactieve en planmatige aanpak van inkoop, vastgelegd in een regionaal jaarplan, het inrichten van contractmanagement en heldere inkoopprocessen. Voor het invoeren van de nieuwe werkwijze werd de formatie uitgebreid met twee inkoopadviseurs en een contractmanager. Daarnaast is er geïnvesteerd in ondersteunende systemen voor inkoop en contractmanagement. Regionaal portefeuillehouder bedrijfsvoering, Henk Mirck, stelt tevreden vast: ,,Die aanpak heeft zo goed gewerkt dat al na twee jaar een besparing is bereikt van 30 miljoen euro. Het overgrote deel van die besparing komt direct ten gunste van de klantorganisaties."

Bij het invoeren van Inkoop Nieuwe Stijl kreeg het SCD naast financiële doelstellingen ook maatschappelijke doelstellingen mee.. Er moet ook gelet worden op kwaliteit, onder meer uitgedrukt in de duurzaamheidsaspecten people, planet and profit. Het streven is steeds 100 procent duurzaam aanbesteden. Waar mogelijk moet Social Return On Investment worden opgenomen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Dat wil zeggen dat het bedrijf dat de opdracht krijgt, een percentage van het inkoop- of aanneembedrag inzet voor (tijdelijke) arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of voor werkervaringsplaatsen. Dat geldt voor de levering van goederen vanaf 50.000 euro en diensten vanaf 100.000 euro. In 84 procent van de trajecten voor inkoop en aanbestedingen is dat in 2014 ook daadwerkelijk gebeurd. De uitvoering van de SROI valt onder Baanbrekend Drechtsteden. Daarnaast is er bij het merendeel van de opdrachten uitdrukkelijke aandacht voor lokaal/regionaal ondernemerschap.