Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

SLIEDRECHT Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Met het actieplan 'Ouderen in veilige handen' pakt Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ouderenmishandeling aan. Het VWS voert samen met andere partijen een aantal concrete acties uit. Deze acties zijn gericht op ouderen en hun familie, gemeenten, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Die acties leiden tot resultaten: ieder jaar weer zijn er meer meldingen en adviesaanvragen bij de Veilig Thuis organisaties, zo ook in 2014.

Ook in Zuid-Holland Zuid wordt met diverse organisaties al jaren aandacht besteed aan ouderenmishandeling, waaronder financiële uitbuiting en ontspoorde zorg. In het najaar zullen er in de regio diverse bijeenkomsten georganiseerd worden rondom het thema financiële uitbuiting. Notarissen, banken, Mentorschap Nederland, bewindvoerders en Veilig Thuis Zuid Holland Zuid werken hier aan mee.

Op 15 juni, de internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, presenteert VWS het vervolg op het landelijk actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Hiervoor organiseert het ministerie een conferentie in Theater aan het Spui in Den Haag, van 13.00 tot 17.30 uur. Het vervolg op het actieplan bouwt voort op de bereikte resultaten. Namens het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling zal Mirjam van Dongen (Yulius/Indigo Zuid-Holland Zuid) op deze dag tekenen voor een Brede alliantie Veilig Financieel Ouder worden. Hiermee wordt vervolg gegeven aan de pilots financiële uitbuiting van 2013/2014. Voor vragen over ouderenmishandeling, bel met Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid, 0800-2000.