• Erik de Bruin

'Je kunt niet alles bedrijfsmatig aanpakken'

SLIEDRECHT Een duurzame en zorgzame samenleving: dat is waar de SGP- ChristenUnie zich in de volgende raadsperiode, van 2018 tot 2022, sterk voor wil maken. Met als verkiezingsthema: Geloven in Sliedrecht. Aan het roer staan twee vertrouwde gezichten, Hans Tanis als wethouder en als fractievoorzitter Nico de Jager, beiden met dezelfde achtergrond als financial controller in het bedrijfsleven. ,,Natuurlijk denk je wel eens: Geef er nu gewoon eens een klap op."

door Erik de Bruin

Ze oefenen deze politieke functie reeds uit. Tanis al sinds 2008 toen hij Henny van Kooten, die burgemeester werd in Noord-Beveland, opvolgde. De Jager mocht de fractie aanvoeren nadat Theo den Braanker na de vorige gemeenteraadsverkiezingen had besloten de nog openstaande vacature van vierde wethouder te vervullen. Hij is voor het eerst lijsttrekker en heeft daar veel zin in. ,,In de tweede en derde periode (De Jager trad in 2010 toe tot de gemeenteraad, red.) kom je op stoom. Het wordt leuker naarmate je er langer in zit", zei hij vorige week dinsdag nadat de besturen van beide kiesverenigingen elkaar de hand hadden geschud. Drie dagen later, tijdens een interview in de fractiekamer, gaat hij dieper in op zijn raadsloopbaan, die langzaam uit de startblokken kwam. ,,Dat had te maken met het feit dat ik nog kerkenraadslid was binnen de hervormde gemeente. In 2009 werd ik benaderd voor de kieslijst. Ik volgde de politiek op afstand, maar voelde wel maatschappelijke verantwoordelijkheid."

De Jager maakte zich verdienstelijk voor de kerkelijke gemeenschap. Tot 2012. Toen liep dit 'raadslidmaatschap' af. Na de verkiezingen in 2010 was het andere, dat zich in het raadhuis afspeelt, er al onverwacht bijgekomen. Dankzij een restzetel waardoor de SGP-ChristenUnie voor het eerst op zeven uitkwam. Hij kon zich in de luwte ontwikkelen. ,,Dat heb ik als prettig ervaren want er komt heel wat bij kijken. De verschillen met het bedrijfsleven zijn groot. Het is een compleet andere wereld. Besluitvorming gaat over veel meer schijven. Soms denk je 'Geef er nou eens een klap op', aan de andere kant: de zorgvuldigheid en de manier waarop processen worden doorlopen, zijn ook een eye-opener geweest." Tanis staat er hetzelfde in, maar wenst er wel bij te zeggen (De Jager knikt) dat je niet alles bedrijfsmatig kunt aanpakken. ,,Je hebt een aantal publieke taken. Neem de begraafplaats. In principe kun je als gemeente 'gewoon' een nieuwe voorziening uitrollen. Je kiest een locatie uit en daarna kijk je wel wat de reacties (lees: bezwaren) zijn. In het verleden gebeurde dat ook. Nu is het uit den boze, betrek je inwoners aan de voorkant. Ik vind dat een hartstikke goede ontwikkeling. Ook dat de gemeenteraad dualer is geworden. Kritiek is prima, ook als de grenzen worden opgezocht." Hij wordt daar niet zenuwachtig van. ,,Dat heeft met je bestuursstijl te maken. Die van mij zou je professioneel laconiek kunnen noemen. Je moet er ook lol in hebben. Dat straal ik wel uit, denk ik. Werken in het openbaar bestuur heeft me altijd aangetrokken. Het was niet per sé een doel, maar ook toen ik nog in het bedrijfsleven werkzaam was als controller was wel duidelijk dat ik geen standaard boekhouder ben. Wat overeenkomt is dat je nog steeds vaak - nu in de vorm van tegenvallers uit Den Haag - financiële ellende op je bord krijgt en daar een oplossing voor moet bedenken. Zonder samenwerking lukt dat niet. Dat gaat zowel in Sliedrecht op als in groter verband, de Drechtsteden."

Ook daar voelt hij zich, als regionaal bestuurder, senang. ,,Het speelveld is groter, de ambities hoger. Natuurlijk spreekt dat aan - ik steek niet onder stoelen en banken dat mijn rol in de Drechtsteden van groot belang is geweest om verder te willen gaan - maar dat het nog altijd betrekking heeft op en van invloed is op je eigen leefomgeving, is wel een pré." De Jager zet zich daar ook voor in. Ditmaal (hij is razendsnel opgeklommen) als de politieke leider van Sliedrechts' grootste partij. ,,Zeg maar regisseur. Ik stuur op kennis en kunde. Mijn fractiegenoten hoef ik niets wijs te maken, ze hebben veel vrijheid." Op de achtergrond zoekt hij de samenwerking met andere fracties en worden tegenstellingen besproken. ,,Dat heeft effect. We maken als Sliedrechtse politiek een vruchtbare tijd door. Dat willen we voortzetten. Waarbij wat ons betreft de nadruk komt te liggen op een duurzame en zorgzame samenleving. De wil, kennis en financiën zijn er in de Drechtsteden. Die slag moeten we nu écht gaan maken."

 

Ze geloven in Sliedrecht. ,,De dubbele betekenis spreekt voor zich. We hopen ook in de komende periode in afhankelijkheid van God, onze Schepper, politiek actief te zijn."