• Jan Wieman

Jongerenkoor voor Soli Deo Gloria

SLIEDRECHT Dit jaar bestaat Soli Deo Gloria honderd jaar en richt een jongerenkoor op. Waar begin je op zo'n leeftijd nog aan zou je denken. Maar voor Soli Deo Gloria is het eeuwfeest juíst de aanleiding om een jongerenkoor op te richten. De jongeren kunnen er ook hun eigen muziekkeuzes maken, het ledenaantal kan groeien en de soort muziek die vereniging brengt kan behouden blijven. Inmiddels is heeft zich al een aantal jongeren aangemeld.

door Jan Wieman

In 2019 bestaat Soli Deo Gloria 100 jaar. Eén van de manieren waarop ze dit willen gaan vieren is de oprichting van het jongerenkoor. Er is dus voldoende dynamiek te bespeuren, stilzitten en afwachten tot er iets gebeurt of iemand langs komt is er niet bij.

Voorzitter Piet Bezemer, bestuurslid Anneke Lubbers en Dirigent Danny Nooteboom van de oratorium vereniging willen zich ervoor inzetten en hebben ook een aantal vast omlijnde plannen. Ieder van hen spreekt vanuit een eigen achtergrond, maar de liefde voor muziek en de vereniging spat er bij ieder van hen vanaf.

Danny en Anneke: ,,De Jongeren krijgen de gelegenheid om op projectbasis deel te nemen aan vier repetitiedagen één in oktober, twee in november en één in december. De muziek die gekozen wordt, kunnen zij voor een deel zelf kiezen en kan zeker variëren, het hoeft zeker niet allemaal zwaar klassiek te zijn, we willen ook de diversiteit vergroten, we gaan ook van start met diverse stijlen." Het project wordt 8 december afgesloten met een concert." Danny zal samen met André de Jager de repetities en het concert begeleiden.

Voorzitter Piet Bezemer ziet de groei van het aantal leden en de verlaging van de leeftijden van de leden wel als een (bijkomend) voordeel. ,,Maar dat is niet ons voornaamste doel. We willen graag drempelverlagend zijn naar jongeren zodat we meer eigen kweek erbij en naamsbekendheid krijgen."

Bij dirigent Danny komt de muziek steeds boven drijven: ,,Jongeren moeten de kans krijgen zo jong mogelijk met zingen te beginnen, er is wordt nog zó weinig muziekonderwijs gegeven, ik wil ze graag de liefde voor muziek meegeven, er is zoveel meer voor hen mogelijk dan alleen klassiek binnen een concert." De drive om jongeren te betrekken bij muziek klinkt bij hem door alles heen.

Anneke geeft aan dat de jongeren die zich aanmelden, na het project een jaar lang de kans krijgen om het jongerenkoor meer gestalte te geven. ,,Ze zullen selfsupporting zijn binnen de vereniging, zelf dingen kunnen organiseren, zelf leiding nemen, hun eigen marketing voeren. Oók hun eigen keuzes in de muziek kunnen maken, meerdere stijlen kunnen inbrengen."

Leonieke is één van de jongeren die zich al aangemeld heeft, een bewuste keus van haar. ,,Ik zing al heel lang in kinder- en jongerenkoren. Nu wil ik ook graag moeilijkere stukken gaan zingen, dat lijkt me leuk en uitdagend. Ik ben ook zanglessen gaan nemen want ik vind zingen zó leuk. En we kunnen ondersteunend zijn aan het grote koor. Ik hoop dat er veel jongeren zich aan gaan melden."

Iedere jongere van 12 tot 35 jaar kan zich aanmelden voor het jongerenkoor via www. c.o.v.solideogloria.nl.