• Laura van Horik

Justitie eist taakstraf tegen Sliedrechtse stalhouder voor drie aanrandingen

SLIEDRECHT Een 66-jarige man uit Sliedrecht wordt ervan verdacht dat hij tussen 2013 en 2017 drie vrouwen heeft aangerand. Hij zou de aangeefsters hebben betast bij de borsten, billen en schaamstreek. Volgens één van de vrouwen is er sprake geweest van verkrachting, maar daar is volgens justitie te weinig bewijs voor. Afgelopen week eiste het Openbaar Ministerie tegen de Sliedrechtse stalhouder 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De advocaat van de man bepleitte vrijspraak. De rechtbank doet volgende week uitspraak.

Bij aanvang van de rechtszitting stelde de voorzitter van de rechtbank voor om eerst mediation te laten plaatsvinden, omdat er 'verharding' leek plaats te vinden tussen de drie aangeefsters en de verdachte. De voorzitter stelde voor dat de partijen met elkaar in gesprek zouden gaan over de zaak. De verdachte gaf aan daar open voor te staan, maar de drie aangeefster gaven aan dat ze de zaak zo snel mogelijk wilden afronden en dat het voor gesprek te laat is. De drie wilden vooral erkenning van de rechtbank. De voorzitter concludeerde: ,,Dat betekent dat we ons daarbij neer moeten leggen en dat we vandaag de zaak inhoudelijk gaan beantwoorden zonder mediation, want 'It takes two to tango'."

De aangeefsters huurden alle drie een stuk stal bij de Sliedrechter. In die stal verzorgden zij hun paarden / ezel. Volgens justitie heeft de verdachte van die positie misbruik gebruikt, omdat de man gezegd zou hebben dat ze naar hem moesten luisteren omdat ze anders uit de stal moesten.

De drie aanklachten tegen de Sliedrechter werden stuk voor stuk behandeld. In zaak1 zou de man in 2016 in zijn stal in Sliedrecht een vrouw hebben vastgepakt. Hij zou meermaals ongevraagd haar borsten betast hebben. Volgens de verdachte slingerde hij de eerste keer met zijn hand en raakte hij per ongeluk één borst aan. ,,Dat was niet met seksuele gevoelens." De andere keer zou hij de vrouw boos weggeduwd hebben na onenigheid over het voerbeleid. ,,Ik heb haar boven de borsten van me afgeduwd. Meer is er niet gebeurd." Volgens de aangeefster werd zij omhelst en bij haar borsten gepakt en zou de man gezegd hebben 'hee lekker ding'. De rechter hield vervolgens voor dat de vrouw van de verdachte heeft verklaard dat haar man in 2016 heeft opgebiecht dat hij aan de borsten van aangeefster1 had gezeten. De zestiger reageerde met: ,,Mijn vrouw stond onder enorme psychische druk en ze wil graag op dat verhaal terugkomen."

Toen de rechter voorhield dat de man bij de politie anders had verklaard dan hij tijdens de zitting deed en onder meer gezegd zou hebben dat hij zin had om die borst aan te raken, antwoordde de Sliedrechter dat ook hij onder 'verschrikkelijke psychische druk' stond tijdens het politieverhoor. ,,Ik ging op het lest helemaal stuk. Ik verstond de vragen vaak slecht en was van slag." Volgens de man komen de aanklachten tegen hem voort uit jaloezie en wraak.

De officier van justitie vroeg nog: ,,Uw vrouw zegt nog lang met u gepraat te hebben. Ook zou u gezegd hebben veel spijt te hebben gehad en u zou excuses aanbieden aan het slachtoffer." De man antwoordde opnieuw dat zijn vrouw dat verklaard zou hebben omdat ze onder druk stond.

De tweede aanklacht ging over de aanranding en in eerste instantie verkrachting van een vrouw. De man zou ook deze vrouw hebben betast. Ook zou er sprake geweest zijn van het binnendringen van het lichaam van de vrouw. Die aanklacht trok het Openbaar Ministerie tijdens de zitting in, omdat daarvoor onvoldoende bewijs was.

De verdachte verklaarde dat hij een hele goede verstandhouding met de vrouw had. ,,We konden goed samenwerken en we knuffelden elkaar. We werden steeds intiemer, maar wel steeds met wederzijds goedvinden. Op het laatst dacht ik dat er meer was, maar toen dacht ik ook: 'waar ben ik als getrouwd man toch mee bezig?'. Daarna is er niets meer voorgevallen," vertelde de man.

Volgens het Openbaar Ministerie zou er ook sprake geweest zijn van misbruik van verhoudingen, omdat de vrouw de stal huurde en de man gezegd zou hebben 'Het is mijn stal en ik bepaal. En als je je niet aan de regels houdt, sta je buiten'. De verdachte ontkende dat hij dit gezegd heeft. Tot slot zou de man met de vrouw naar het Kippenbos bij Oud-Alblas zijn gereden. Daar zou de auto stilgezet zijn en zou de man gezegd hebben dat hij weer eens wilde kroelen. ,,Aangeefster heeft toen gezegd dat zij daar niet van gediend was," zo hield de rechter voor.

De derde en laatste beschuldiging ging over een vrouw die zou zijn aangerand in de stal. Volgens de vrouw duwde de man zijn hand tussen haar borsten. De man zou de volgende dag zijn excuses hiervoor aangeboden hebben. De verdachte zelf ontkent het voorval. Dat hij bij de politie iets anders verklaarde, had volgens de man te maken met de druk die hij daar heeft ervaren.

De drie aangeefster vertelden in hun slachtofferverklaringen welke impact de zaak op hen heeft. Eén van de vrouwen vertelde geëmotioneerd: ,,Ik was vooraf al gewaarschuwd dat de heer des huizes zijn handen niet thuis zou kunnen houden, maar ik besloot het voordeel van de twijfel te geven, want ik hou niet van vooroordelen. Ik voelde me al snel thuis. Ook bij het eten was ik erbij en daar werd gebeden. Eén zinnetje van het gebed staat in mijn geheugen gegrift 'dat wij ons gedragen zoals het behoort'. Maar al vrij snel kwam ik erachter dat het niet alleen roddels waren, maar dat het echt waar was wat over jou werd verteld. Je kon je handen niet thuishouden en je gedroeg je zeker niet zoals het behoort. Ik kon en wilde niet geloven wat er gebeurde. Ik kon niet tegen je op. Je maakte misbruik van je machtspositie. Ik voelde me eenzaam en was mijn eigenwaarde kwijt. Wat jij me hebt aangedaan is vreselijk. Hoe vaak moet je zeggen: nee niet doen, stop. En dan jouw woorden over respect voor elkaar en het zinnetje bij het gebed. En nog één ding: ik ben niet uit op jouw geld en als je veroordeeld wordt en mij 500 euro schadevergoeding moet betalen, zal ik het bedrag direct overmaken naar de Ezelshoeve in Baarle Nassau."

Ook de tweede aangeefster vertelde dat de impact erg groot is. ,,Toen verdachte zijn hand tussen mijn borsten liet zakken, had ik het gevoel dat ik ter plekke flauw zou vallen. Ik kon niet meer helder denken. Daar sta je dan als volwassen vrouw van 40. Aan de grond genageld en niet in staat iets te zeggen." Verder vertelde de vrouw hoe moeilijk het was om te vertrekken bij de stal. ,,Ik leasde mijn paard daar. Nadat meneer was aangehouden, zei zijn vrouw dat ik per direct de stal moest verlaten. Ik voelde me dubbel gestraft. Er was niet alleen een stukje privé afgepakt, maar ook mijn paard werd afgepakt. Daar heb ik zoveel verdriet van gehad. Mijn vertrouwen in mensen is behoorlijke beschadigd." De vrouw sloot af met: ,,Als je het zo moeilijk vindt om je handen thuis te houden, zoek het dan niet op. Zoek hulp of zoek iemand die het als een dienst aanbiedt. Ook al mag dat niet van je geloof. Naar een ander kijken om te begeren, is volgens de bijbel al overspel plegen. Laat staan nog een slag verder gaan. Ik vind het zo onbegrijpelijk en egoïstisch." De vrouw vroeg om 1000 euro schadevergoeding, waarvan de helft smartengeld.

De man van de derde aangeefster las tot slot de laatste slachtofferverklaring voor. Met een brok in de keel vertelde de man hoe zijn vrouw 'totaal overrompeld' was. ,,Ik vind dat je gestraft moet worden. Jij met je verhalen over normen en waarden en respect. Ik ben enorm boos op jou en ik hoop dat je hulp zoekt."

De officier van justitie eiste vervolgens 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Verder vroeg de officier om een contactverbod op te leggen. De advocaat van de man vroeg grotendeels om vrijspraak, omdat de verklaringen onbetrouwbaar zouden zijn.

De verdachte vertelde dat hij voortaan niet meer amicaal zal doen. De man vertelde in zijn slotwoord: ,,Dit heeft veel impact op mij en mijn gezin. Ik wil de rechters bedanken en hoop op een positieve uitspraak."

De rechter doet op 31 oktober om 13.00 uur uitspraak in de Dordtse rechtbank.